[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 12-18.02.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie

W GODZINACH: 

poniedziałek: 10:00-16:00 

wtorek:  10:00-16:00 

środa: 13:00-19:00

czwartek: 10:00-16:00 

piątek: 10:00-16:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day

At: 

Monday: 10:00-16:00 

Tuesday: 10:00-16:00 

Wednesday: 13:00-19:00

Thursday: 10:00-16:00 

Friday: 10:00-16:00 

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно

ГОДИНИ: 

Понеділок: 10:00-16:00 

Вівторок: 10:00-16:00 

Середа: 13:00-19:00

Четвер: 10:00-16:00 

П’ятниця: 10:00-16:00

ТЕЛЕФОН: +48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK 12 lutego 2024

 • Moc rozmów! – konwersacje w  języku polskim (poziom A2)
  [KLIK]

KIEDY: 12.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 16.45 – 18.15

ADRES: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Nasze konwersacje to możliwość poznania mocy rozmów i języka, w tym:

 • swobodna  atmosfery sprzyjającej rozmowie
 • możliwości praktykowania języka polskiego
 • różnorodność tematów
 • nowe znajomości i relacje

Przygotujcie się na przyjemną rozmowę! Nie wymagamy specjalnych umiejętności, każdy jest mile widziany niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego 🙂

The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

[KLIK]

WHEN: 12.02.2024 (every Monday)

AT: 16.45 – 18.15

ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

FOR WHO: for everyone 

Our conversations are an opportunity to explore the power of conversation and language, including:

 • a relaxed atmosphere in encouraging conversation
 • opportunities to practice Polish
 • variety of topics
 • new acquaintances and relationships

Get ready for a pleasant conversation! No special skills required, everyone is welcome regardless of their level of Polish 🙂

Сила розмови!  – розмови польською мовою (рівень А2)

[KLIK]

КОЛИ: 12.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ:  16.45 – 18.15

АДРЕСА: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Наш розмовний клуб це можливість дослідити силу розмови і мови:

 • спокійна атмосфера, яка сприяє розмові
 • можливість практикувати польську мову
 • різноманітність тем
 • нові знайомства та стосунки

Приготуйтеся до приємного спілкування! Спеціальних навичок не потрібно, запрошуємо всіх, незалежно від рівня володіння польською мовою 🙂

 

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 12.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Konsultacje prowadzone w języku polskim.

Individual psychological consultation

WHEN: 12.02.2024 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Consultation provided in Polish.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 12.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

Консультація проводиться польською мовою.

 • 🧘 Joga dla dorosłych 🧘
  [KLIK]

KIEDY: 12.02.2024, każdy poniedziałek 

W GODZINACH: 18:30-19:30

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych i seniorów 

Zapraszamy na jogę dla dorosłych i seniorów w Centrum Edukacji i Wsparcia. Podczas zajęć praktykowane będą dwa rodzaje jogi. 

 • Jin joga, to bardzo spokojna gimnastyka, niewymagająca żadnych umiejętności, a pomagająca zachować elastyczność ciała i spokój umysłu. 
 • Joga nidra to ćwiczenia dla umysłu, w wygodnym relaksie, pomagające zwiększyć skupienie, poprawić jakość snu. 

Prosimy zabrać ze sobą wygodne ubranie, ciepłe skarpety, ponieważ ćwiczenia wykonywane są bez butów, na nidrę dodatkowy sweter, a nawet coś do okrycia, bo ćwiczy się na leżąco. 

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Apanasewicz – jogę uprawia od lat, dla zdrowia, harmonii ciała i umysłu. Ma dwoje dzieci, męża i psa, a dzieci mają kota. Poza tym w ciągu dnia zajmuje się pracą.

🧘 Yoga for adults 🧘 

[KLIK]

WHEN: 12.02.2024, every Monday

AT: 18:30-19:30

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: dla dorosłych i seniorów 

We invite you to yoga for adults and seniors at the Centre for Education and Support. Two types of yoga will be practiced during the classes. Jin yoga is a very calm exercise that does not require any skills, but helps maintain body flexibility and peace of mind. Yoga nidra is an exercise for the mind, in comfortable relaxation, helping to increase focus and improve the quality of sleep. Please bring comfortable clothes, warm socks because the exercises are performed without shoes, an extra sweater for nidra, and even something to cover up because the exercises are done lying down. 

The classes will be conducted by Agnieszka Apanasewicz.She has been practicing yoga for years, for health and harmony of body and mind. She has two children, a husband and a dog, and the children have a cat. Apart from that, during the day she works. 

🧘Йога для дорослих 🧘

[KLIK]

КОЛИ: 12.02.2024,кожного понеділка

ГОДИНИ: 18:30-19:30

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дорослих і людей похилого віку

Запрошуємо на заняття з йоги для дорослих та людей похилого віку в  Центрі Освіти та Підтримки, Під час занять будуть практикуватися два види йоги.

Інь-йога – дуже спокійна гімнастика, яка не вимагає ніяких навичок, але допомагає зберегти тіло гнучким, а розум спокійним.

Йога-нідра – це вправи для розуму, що сприяють комфортному розслабленню, допомагають підвищити концентрацію уваги, покращити якість сну.

Будь ласка, візьміть з собою зручний одяг, теплі шкарпетки, оскільки вправи виконуються без взуття, додатковий джемпер для йоги-нідри і навіть щось, чим можна накритися, якщо ви практикуєте лежачи. 

Заняття проводитиме Agnieszka Apanasewicz– Вона багато років практикує йогу для здоров’я, гармонії тіла і духу. У неї двоє дітей, чоловік і собака, а у дітей – кіт. Крім того, вдень вона зайнята на роботі.

 

WTOREK 13 lutego 2024

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne

KIEDY: 13.02.2024 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 14:00-16:00, 18:00-19:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO:wszyscy

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Natalia Kozharko – psycholożka z wieloletnim doświadczeniem. Zaangażowana w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Konsultacje prowadzone w języku ukraińskim.

Individual psychological consultation

WHEN: 13.02.2024 (every Tuesday)

AT: 14:00-16:00, 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

Natalia Kozharko – psychologist with many years of experience, involved in individual, group and training psychological assistance.

Consultation provided in Ukrainian.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 13.02.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 14:00-16:00, 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти, підлітки та дорослі

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Natalia Kozharkoпсихолог з багаторічним досвідом. Займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

Консультації проводилися українською мовою.

KIEDY: 13.02.2024

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

Move your body

[KLIK]

WHEN: 13.02.2024

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

Привести тіло в рух

[KLIK]

КОЛИ: 13.02.2024

КОЛИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

 • Podróż dookoła świata z Centrum Edukacji i Wsparcia – Węgry
  [KLIK]

KIEDY: 13.02.2024 r.
W GODZINACH: 18:00-19:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu Podróż dookoła świata z Centrum Edukacji i Wsparcia, tym razem wspólnie wybierzemy się do Węgier. Usłyszymy ciekawostki o kulturze oraz historii tego kraju, dowiemy się o tym co jedzą węgrzy na co dzień oraz poznamy ciekawe miejsca, które warto zobaczyć. 

Warsztaty poprowadzi Fani Budavari – wolontariuszka, która pochodzi z węgierskiej wsi, a mieszkała i uczyła się w stolicy – Budapeszcie. W zeszłym roku ukończyła szkołę i obecnie zdecydowała się na rok przerwy przed podjęciem studiów, chcąc podróżować oraz spróbować życia poza granicami kraju. 

Travel all around the world with Centre for Education and Support – Hungary

[KLIK]

WHEN: 13.02.2024 r.
AT: 18:00 -19:00
ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków
FOR WHO: for everyone 

We invite you to another workshop in the series Travel around the world with the Centre for Education and Support. This time we will go to Hungary together. We will hear interesting facts about the culture and history of this country, learn about what Hungarians eat every day and get to know interesting places worth seeing.

The workshops will be led by Fani Budavari, a volunteer who comes from a Hungarian village and lived and studied in the capital – Budapest. She graduated from school last year and currently she decided to take a year off before starting her studies, wanting to travel and try life outside the country

Подорож навколо світу з Центром Освіти та Підтримки – Угорщина

[KLIK]

КОЛИ: 13.02.2024 r.
ГОДИНИ: 18:00-19:00
АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków
ДЛЯ КОГО: для всіх

Запрошуємо вас на черговий майстер-клас із серії „Подорож навколо світу з Центром Освіти та Підтримки”, цього разу ми разом помандруємо до Угорщини. Ми почуємо цікаві факти про культуру та історію цієї країни, дізнаємося, що угорці їдять щодня, а також про цікаві місця, які варто відвідати. 

Майстер-клас проводитиме Fani Budavari, волонтерка, яка походить з угорської сільської місцевості, жила і навчалася в столиці Угорщини-Будапешті. Минулого року вона закінчила школу і тепер вирішила взяти академічну відпустку перед вступом до університету, щоб помандрувати і спробувати життя за межами країни.

 

ŚRODA 14 lutego 2024

 • Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 14.02.2024

W GODZINACH: 10:00-13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN:  14.02.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ:  14.02.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

 • 🎨🧵 Przyjemne poranki ✂️🖍️
  [KLIK]

KIEDY: 14.02.2024, w każdą środę

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

Pleasant mornings

[KLIK]

WHEN: 14.02.2024, every Wednsday

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

🎨🧵 Приємні ранки ✂️🖍️

[KLIK]

КОЛИ: 14.02.2024, щосереди

З 10:00 ДО 12:00 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+.

Викладач: Anna Białecka – біолог і рефлексотерапевт, протягом останніх трьох років проводить заняття в Центрах активності для літніх людей, які користуються великою популярністю.

Krystyna Pytel  – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

Заняття проводяться польською мовою.

 

 •  Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 14.02.2024, w każdą środę

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 14.02.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 14.02.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 13:00-15:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 

CZWARTEK 15 lutego 2024

 • Krok do przodu! – warsztaty samoakceptacji
  [KLIK]

KIEDY: 15.02.2024

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla kobiet

Jeśli czekasz na znak, żeby wprowadzić zmiany w swoim życiu i zrobić krok do przodu, to trafienie na info o naszych warsztatach jest właśnie takim znakiem! Na spotkaniu, z herbatą oraz w miłym gronie, porozmawiamy o samoakceptacji! Każdy jest mile widziany!

Prowadzenie: Sonia Popenda – pedagożka specjalna, której zależy na dzieleniu się wiedzą i dobrem.

Zajęcia w języku polskim.

Step forward! – self-acceptance workshops

[KLIK]

WHEN: 15.02.2024

AT: 16:45-18:15

ADDRESS: Centre for Education and Support,, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

If you are waiting for a sign to make changes in your life and take a step forward, then finding information about our workshops is just such a sign! At the meeting, with tea and in a nice company, we will talk about self-acceptance! Everyone is welcome!

Conducted by: Sonia Popenda – special educator, she cares about sharing knowledge and goodness.

Workshop in Polish.

Крок вперед! – Майстерня самоприйняття
[KLIK]

КОЛИ 15.02.2024

КОЛИ: 16:45-18:15 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для жінок

Якщо ви чекаєте на знак, щоб змінити своє життя і зробити крок вперед, то натрапивши на інформацію про наші майстер-класи – це саме такий знак! На зустрічі, за чашкою чаю і в приємній компанії, ми поговоримо про самоприйняття! Запрошуємо всіх бажаючих!

Викладач: Sonia Popenda  – спеціальний педагог, яка дбає про те, щоб ділитися знаннями та добробутом.

Заняття польською мовою.

 

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова