[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 11.12-15.12.2023

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE | EVERYDAY | КОЖНОГО ДНЯ

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK 11 grudnia 2023

PILATES

KIEDY: 11.12.2023
W GODZINACH: 12:30-13:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Podczas zajęć będzie okazja do rozruszania ciała i wejścia w nowy tydzień z nową energią.

Larysa  – instruktorka z Pilatesu, która nauczy Cię czuć i rozumieć swoje ciało.

Działanie organizowanie we współpracy z Miejscem Otwartym – Centrum Intergracji Międzykulturowej.

Zajęcia prowadzone w języku ukraińskim.

PILATES

WHEN: 11.12.2023

AT: 12:30-13:30 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the classes, you will have the opportunity to move your body and enter the new week with new energy.

Larysa – a Pilates instructor who will teach you how to feel and understand your body.

The activity is organized in cooperation with the Open Place – Center for Intercultural Integration.

Classes conducted in Ukrainian.

Пілатес

КОЛИ: 11.12.2023

ГОДИНИ: 12:30-13:30 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО:Для всіх

Під час заняття буде можливість розім’яти тіло та увійти в новий тиждень з новими силами.

Лариса – інструкторка з пілатесу, яка навчить вас відчувати та розуміти своє тіло.

Захід організовано у співпраці з Центром міжкультурної інтеграції „Відкритий Простір”.

Заняття проводяться українською мовою

 

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 11.12.2023 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Obowiązują zapisy po ptrzez infolinię  +48 452 377 491 lub formularz

https://forms.gle/nT4bmPSiXbMsoK1S7

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Individual psychological consultation

WHEN: 11.12.2023 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 11.12.2023 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

WTOREK 12 grudnia 2023

Rozciąganie dla seniorów
Zapisy: https://forms.gle/Ht2b1qoWkbtwfpse7
KIEDY: 12.12.2023

W GODZINACH: 13:30-15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 60+

Proste ćwiczenia rozciągające dla seniorów.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy organizacji Light and Love Home in Poland. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100092010422546 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

 

Stretching for seniors

WHEN: 12.12.2023

AT: 13:30-15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: 60+

Simple stretching exercises for seniors.

Classes conducted by volunteers of the Light and Love Home in Poland organization.

Classes conducted in English.

Розтяжка для пенсіонерів 

КОЛИ: 12.12.2023

ГОДИНИ: 13:30-15:00  

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: 60+

Прості вправи на розтяжку для людей похилого віку.

Заняття проводять волонтери з польської організації „Light and Love „.

Заняття проводяться англійською мовою.

 

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  12.12.2023  w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 12.12.2023  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 12.12.2023  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

Filcowanie, czyli jak użyć wełnę w kreatywny sposób! – Klub rękodzieła

Zapisy: https://forms.gle/vfg94YVg7AfUiCia6
KIEDY: 12.12.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Filcowanie to bardzo przyjazny sposób tworzenia rękodzieła 🙂 Jedyne czego potrzeba na początek to wełna, podkładka, igła do filcowania i stół, a to wszystko znajdziesz u nas!

Tworzenie ozdób, dekoracji czy drobiazgów tą techniką nie wymaga wcześniejszego doświadczenia, a wszystkie materiały zapewniamy na miejscu!

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

 

Felting or how to use wool in a creative way! – Handicraft Club

 WHEN: 12.12.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

Felting is a very friendly way of creating handicraft and all you need is just a wool, felting needle and a table and you can find all of these in CEiW!

You don’t need to havee previous experience and we provide all of the materials.

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Workshop in Polish

 

Валяння, або як креативно використовувати вовну! – Клуб рукоділля

КОЛИ: 12.12.2023

 О котрій : 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Валяння – це дуже дружній спосіб створення виробів 🙂 Все, що вам потрібно для початку – це вовна, подушечка, голка для валяння та стіл, і все це ви знайдете тут!

Створення орнаментів, прикрас або дрібничок за допомогою цієї техніки не вимагає попереднього досвіду, а всі матеріали ми надаємо на місці!

Ведучі:  Alicja Turecka- працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

Заняття проводяться польською мовою.

 

Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 12.12.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 12.12.2023 

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Leah – comes from the United States and studies in Krakow. She is involved in building a local community through theatre, summer camps and volunteering. Currently, she is a volunteer of IB Polska foundation involved in the operation of the Multicultural Centre

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ:12.12.2023 

ГОДИНИ: 17:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

Leah – родом зі Сполучених Штатів, навчається у Кракові. Вона бере участь у розбудові місцевої громади через театр, літні табори та волонтерство. Зараз вона працює волонтером у фонді IB Polska, який займається Мультикультурним центром. 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/M1DpKEMz1ypg2A49A 

KIEDY: 12.12.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

Move your body

WHEN: 12.12.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

Привести тіло в рух

КОЛИ: 12.12.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: każdy wtorek
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom. Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit

 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: every Tuesday

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about. 

Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: кожного вівторка

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

ŚRODA 13 grudnia 2023

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 13.12.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub przez formularz

https://forms.gle/KD3pnjTCsZybmLzN8

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 13.12.2023

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 13.12.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/WNg3bxmyxBnKNPSi9 

KIEDY: 13.12.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Tworzenie stroików świątecznych na metalowej obręczy oraz zajęcia ze zdrowego odżywania: rozmowa o rodzajach zbóż, mąk, ich wpływie na zdrowie oraz wspólne przygotowanie tortilli orkiszowej z warzywami.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 13.12.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Creating holiday centerpieces on a metal hoop and healthy eating workshops: discussing types of grains, flours, their impact on health, and jointly preparing spelt tortillas with vegetables.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 13.12. 2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Створення новорічних прикрас на металевому обручі та заняття зі здорового харчування: обговорення видів злаків, борошна, їх впливу на здоров’я та спільне приготування коржів з полби з овочами.

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 13.12.2023 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 13.12.2023 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 13.12.2023 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

CZWARTEK 14 grudnia 2023

Warsztaty kaligraficzne dla dzieci

Zapisy: https://forms.gle/WiV4Zwx3i3a25shD8 

KIEDY: 14.12.2023

W GODZINACH: 17:00-18:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 6-10 lat

Zajęcia odświeżą wiedzę, jak prawidłowo trzymać ołówek/długopis, jak sprawić, by litery wyglądały schludnie i myśleć o pisaniu jako o zabawie.

Isabel Gatuslao jest projektantką typograficzną dla branży hotelarskiej i rządowej. Kształciła się w Hiszpanii, gdzie ukończyła studia magisterskie z projektowania graficznego oraz studia podyplomowe z projektowania czcionek.

Warsztaty prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Print handwriting for kids

WHEN: 14.12.2023

AT: 17:00-18:30

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: 6-10 years old

The class is a refresher on how to hold the pencil properly, make the letters look neat and to think of writing as a fun activity.

Conducting by: Isabel Gatuslao who is a typographic designer for hospitality and government. She was educated in Spain where she finished a master degree in graphic design and a postgraduate degree in type design.

Workshop conducted in English with translation to Polish.

Майстер-клас з каліграфії для дітей

КОЛИ: 14.12.2023

КОЛИ: 17:00-18:30 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: 6-10 років

Заняття освіжать ваші знання про те, як правильно тримати олівець/ручку, як зробити літери акуратними та сприймати письмо як розвагу.

Isabel Gatuslao – типографічна дизайнерка для індустрії гостинності та державного сектору. Здобула освіту в Іспанії, де закінчила магістратуру з графічного дизайну та аспірантуру з шрифтового дизайну.

Воркшоп проводиться англійською мовою з перекладом на польську.


PIĄTEK 15 grudnia 2023

Nokaut wewnętrznego krytyka – bądź dla siebie dobra

Zapisy: https://forms.gle/wRHX192ynSjvyTeY6 

KIEDY: 15.12.2023

W GODZINACH: 18:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Ćwiczenie szukania i wzmocnienia swoich zasobów. Auto komplementowanie. Czyli jak się chwalić by nasz mózg jak najdłużej to zapamiętał. Przykłady jak się nie krytykować, a jeżeli już się na tym przyłapiemy to co z tym zrobić :). To będzie pierwszy krok do wzmocnienia pewności siebie. Jesteś wystarczająca taka, jaka Jesteś.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – od lat pracuje z kobietami, należy do stowarzyszenia terapeutów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Zajęcia w języku polskim.

Knockout of the inner critic – be good to yourself

Registration: https://forms.gle/wRHX192ynSjvyTeY6 

WHEN: 15.12.2023

AT: 18:00-20:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Exercise in finding and strengthening your resources. Auto complimenting. That is, how to brag so that our brain will remember it for as long as possible. Examples of how not to criticize yourself, and if you catch yourself doing it, what to do about it :). This will be the first step to strengthening your self-confidence. You are enough just as you are.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – she has been working with women for years, she is a member of the association of solution-focused therapy therapists.

Workshop in Polish.

Нокаут внутрішнього критика – будьте добрі до себе

Запис: https://forms.gle/wRHX192ynSjvyTeY6 

КОЛИ: 15.12.2023

КОЛИ: 18:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os. Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх 

Вправа на пошук та зміцнення власних ресурсів. Самокомплімент. Тобто, як похвалити себе так, щоб наш мозок запам’ятав це якомога довше. Приклади того, як не варто себе критикувати, а якщо зловили себе на цьому, що з цим робити :). Це буде першим кроком до підвищення вашої впевненості. Ви достатньо хороші, якими ви є.

Ведуча – Małgorzata Miksztal, яка вже багато років працює з жінками і належить до Асоціації терапевтів Solution Focused Therapy.

Заняття польською мовою.

__________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова
Operatorem Miejsc Otwartych w Polsce jest organizacja Danish Refugee Council – DRC.
Projekt finansowany jest ze środków UNHCR Polska.