PL/ENG/UA

Harmonogram (10.06-16.06.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne. Polub naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapisz się na wydarzenia: https://ib-polska.pl/whucie/

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

17.30-18.30 Samoobrona dla dzieci (8-12 lat)

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

13.00-16.00 Gramy w planszówki, rysujemy i pomagamy w lekcjach (7-14 lat)

17.00-18.00 English speaking club with Nouran

17.00-19.00 Klub szachowy (15-18 lat)

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat)

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+

18.00-19.00 Stretching i praktyka oddychania z Wiktorią

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat)

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat)

17:30-19:00 Nauka rysowania z Tetianą

Sobota

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie “Park Zdrojowy Mateczny”

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Joga dla dorosłych

 Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

10.30-11.30 Szachy z Ryśkiem

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

10.30-11.30 Szachy z Ryśkiem

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.30-16.30 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) 

18.00-19.00 Rusz ciało

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” –  Francja

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-15.00 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

13.00-20.00 Dyżur informacyjny 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2)

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

11.00-13.30 Rozmowy przy pierogach

15.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

 

ENG

Schedule (10.06-16.06.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

We present the schedule for the next week of activities at the os. Górali 24. Activities conducted as part of the Education and Support Center and Open Place projects are free of charge. Like our Facebook page to keep up to date with the latest events!

Sign up for events: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Open Place

Monday

10.00-19.00 Information point

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

13.00-16.00 We play board games, draw and help with lessons (7-14 y.o)

17.00-18.00 English speaking club with Nouran

17.00-19.00 Chess club (15-18 years old)

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old)

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling

17.00-18.00 Chess for children 6+

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+

18.00-19.00 Stretching and breathing practice with Victoria

18.00-19.00 Chess for children 9+

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years)

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old)

17:30-19.00 Learning to draw with Tetyana

Saturday

12.00-14.00 Tour of Krakow “Park Zdrojowy Mateczny”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.00-19.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Yoga for adults

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

10.30-11.30 Chess with Rysiek

11.30-17.30 Individual psychological consultations

15.30-16.30 English conversation – level A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) 

18.00-19.00 Move your body

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – France

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-15.00 Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

13.00-20.00 Information shift

Thursday

10.00-16.00 Information shift

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

Friday

10.00-16.00 Information shift

11.00-13.30 Conversations over dumplings

15.00-19.00 Individual consultations with a career counselor

 

UA 

Розклад (10.06-16.06.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

Представляємо вам розклад заходів на наступний тиждень у os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними. Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі останніх подій!

Реєстрація на заходи: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-19.00 Інформаційний пункт

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

13.00-16.00 Граємо в ігри, малюємо та допомагаємо з уроками (7-14 років)

17.00-18.00 English speaking club with Nouran

17.00-19.00 Шаховий клуб (15-18 років)

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років)

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+

18.00-19.00 Стретчинг і дихальні практики

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років)

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років)

17:30-19.00 Вчимося малювати з Тетяною (12+)

Субота

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Park Zdrojowy Mateczny”

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte

18.30-19.30 Йога для дорослих

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

10.30-11.30 Шахи з Ryśkiem 

11.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

15.30-16.30 Розмовна англійська – A2 

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) 

18.00-19.00 Привести тіло в рух

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Франція

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-15.00 Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2)

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

11.00-13.30 Розмова та вареники

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом