[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 8-14.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

WTOREK 9 stycznia 2023

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  09.01.2024  w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 09.01.2024 every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 09.01.2024  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 09.01.2024 w każdy wtorek

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

 

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 09.01.2024  every Tuesday

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

 

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ: 09.01.2024

ГОДИНИ: 17:00-18:00 кожного вівторка 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

„ABC kolędnika – warsztaty tworzenia masek i ozdób świąteczno-kolędniczych”.

https://forms.gle/Dx36XXR6GQz51fMx9 

9.01.2024, godz. 17:00-19:00

Podczas warsztatów będzie można przygotować własną maskę kolędniczą. Nawiązując do tradycji skupimy się na przygotowaniu masek  zoomorficznych (postaci zwierząt). Warsztaty podzieliliśmy na dwie części, by móc stworzyć w pełni dopracowaną maskę.

Prowadzenie: Daria Alyoshkina – ukraińska twórczyni wielkoformatowych wycinanek popularnych na całym świecie, a także organizatorka i uczestniczka Vertepów i pochodów kolędniczych we Lwowie.

Warsztaty prowadzone w języku ukraińskim z możliwością tłumaczenia na język polski.

Wstęp bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24

 

9.01.2024 at 17:00-19:00 „ABC of a caroler – workshops on creating masks and Christmas carol decorations.”

During the workshops, you will be able to prepare your own carol mask. Referring to tradition, we will focus on preparing zoomorphic masks (animal figures). We divided the workshop into two parts to create a fully refined mask.

Conducted by: Daria Alyoshkina – Ukrainian creator of large-format cutouts popular all over the world, as well as the organizer and participant of Vertep and carol processions in Lviv.

Workshops conducted in Ukrainian with the possibility of translation into Polish.

Admission is free.

Registration via the form (recommended participation in both parts of the workshop): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6

The number of places is limited.

Where: Education and Support Center, os. Górali 24.

 

9.01.2024, 17:00 – 19:00 „Азбука колядника – майстер-класи зі створення різдвяних масок та колядницьких прикрас”.

Під час майстер-класу ви зможете виготовити власну колядницьку маску. Посилаючись на традицію, ми зосередимося на підготовці зооморфних масок (фігурок тварин). Ми розділили майстер-клас на дві частини, щоб мати змогу створити повністю опрацьовану маску.

Ведучі: Daria Alyoshkina- українська авторка широкоформатних витинанок, популярних у всьому світі, а також організаторка та учасниця Вертепів і колядок у Львові.

Майстер-клас проводиться українською мовою з можливістю перекладу на польську.

Вхід вільний.

Реєстрація через форму (рекомендується участь в обох частинах воркшопу): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6 

Кількість місць обмежена.

Де: Центр Освіти та Підтримки, Os. Górali 24, Kraków

Wydarzenie zorganizowane w ramach działań Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, dzięki finansowaniu firmy Shell i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. 

The event was organized as part of the Education and Support Center activities run by the Internationaler Bund Polska Foundation, thanks to funding from Shell and cooperation with the Krakow City Hall.

Захід організовано в рамках діяльності Центру Освіти та Підтримки , що проводиться Фондом Internationaler Bund Польща, завдяки фінансуванню компанії Shell і співпраці з мерією міста  Кракова

 

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: każdy wtorek
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom. Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: every Tuesday

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about. 

Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: кожного вівторка

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Kasia – https://docs.google.com/document/d/167TLSaeiXU0m059OoeAA_W6CFtzt9_MMLbNN0cT5COs/edit 

 

ŚRODA 10 stycznia 2024

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 10.01.2024

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 10.01.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 10.01.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/Fy7bA2v9X74oVQrk9 

KIEDY: 10.01.2024

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Dekorowanie wałków do ciasta i stworzenie z nich wieszaków kuchennych.

Prowadzenie: Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 10.01.2024

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Decorating rolling pins and creating kitchen hangers from them.

Conducting by: Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 10.01.2024

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Декупаж качалок для тіста та виготовлення з них кухонних вішалок.

Ведучі: Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 10.01.2024 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 10.01.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 10.01.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

Obsługa nowych technologii (grupa zamknięta)

KIEDY: 10.01.2024 

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

Zajęcia w języku polskim.

Support for new technologies (closed group)

WHEN: 10.01.2024  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

Робота з новими технологіями (Закрита група)

КОЛИ: 10.01.2024 

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

10.01.2024, godz. 17:00-19:00 Dobrym ludziom winszujemy! – pochód kolędniczy

WSTĘP WOLNY

Zapraszamy do celebrowania radosnej atmosfery kolędy po Nowej Hucie. Siłą muzyki i życzliwości przywołamy dobrobyt, urodzaj i szczęście. Będzie to także okazja do poznania i zaśpiewania utworów popularnych w kulturze tradycyjnej ukraińskiej i polskiej.

Performance poprowadzi Gordiy Starukh muzyk, kompozytor, wokalista, miłośnik kultury tradycyjnej, pochodzący ze Lwowa. 

Spotkajcie nas w drodze dzięki… mapie trasy kolędników.

Wydarzenie w języku polskim i ukraińskim. 

Gdzie: Start o godzinie 17:00 spod Centrum Edukacji i Wsparcia (os. Górali 24) z finałem w ARTzonie Ośrodka Kultury Norwida (os. Górali 4). O godzinie 18:00 zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne, kolędnicze spotkanie przy herbacie.

 

10.01.2024, at 17:00-19:00 Good people are welcome! –  carol parade

We invite you to celebrate the joyful atmosphere of Christmas carols in Nowa Huta. With the power of music and kindness, we will bring prosperity, abundance and happiness. It can also be an opportunity to learn and sing popular songs  in traditional Ukrainian and Polish culture.

The performance will be led by Gordiy Starukh, a musician, composer, vocalist, lover of traditional culture, from Lviv.

Let’s meet on the road, thanks to… a map of the carolers’ route.

Event in Polish and Ukrainian.

Where: Start at 5 p.m. from the Education and Support Center (Os. Górali 24) with the finale in the ARTzona of the Norwid Cultural Center (Os. Górali 4). At 6:00 p.m. we invite everyone to join us for a caroling over tea.

 

10.01.2024 Добрим людям на здоров’я! – колядування

Запрошуємо вас поринути у радісну атмосферу колядницького співу навколо Нової Гути. Силою музики та доброти ми закликатимемо добробут, родючість та щастя. Це також буде нагода вивчити та заспівати пісні, популярні в українській та польській традиційній культурі.

Очолить ходу Gordij Starukh – музикант, композитор, співак та поціновувач традиційної культури, родом зі Львова. 

Зустрінемося в дорозі завдяки… карті маршруту колядників.

Захід польською та українською мовами. 

Де: Початок о 17:00 з-під Центру Освіти та Підтримки (os. Górali 24), фінал в ARTzone Культурного Центру „Norwid” (os. Górali 4). О 18:00 запрошуємо всіх на спільне колядування за чашкою чаю. 

CZWARTEK 11 grudnia 2024

Nowy rok – czego sobie życzyć i jak do tego dojść

Zapisy: https://forms.gle/gvuw8qmF1N3wqKCD7 

KIEDY: 11.01. 204

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Jak by to wyglądało, gdybyś nagle znalazła się w swojej wymarzonej rzeczywistości? 

W trakcie warsztatów zastanowimy się nad tym oraz wypracujemy realne kroki jak się tam kierować.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – od lat pracuje z kobietami, należy do stowarzyszenia terapeutów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Jeśli chciałabyś przyjść na warsztaty, ale nie wiesz co zrobić z dzieckiem, to w tym samym czasie odbywają się warsztaty kaligraficzne dla dzieci.

Zajęcia w języku polskim.

New Year – what to wish for and how to achieve it

WHEN: 11.01.2024

AT: 16:45-18:15

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

What would it be like if you suddenly found yourself in your dream reality?

During the workshops, we will think about it and develop real steps on how to get there.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – she has been working with women for years, she is a member of the association of solution-focused therapy therapists.

If you would like to come to the workshops but don’t know what to do with your child, calligraphy workshops for children are held at the same time.

Workshop in Polish.

Новий рік – що собі побажати і як цього досягти

КОЛИ: 11.01.2024

КОЛИ: 16:45-18:15  

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os. Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх 

Як би це було, якби раптом Ви опинилися в реальності своєї мрії? 

Під час майстер-класу ми поміркуємо над цим і розробимо реалістичні кроки, як туди дістатися.

Якщо ви хочете прийти на майстер-клас, але не знаєте, чим зайняти свою дитину, паралельно відбувається майстер-клас з каліграфії для дітей.

Ведуча – Małgorzata Miksztal, яка вже багато років працює з жінками і належить до Асоціації терапевтів Solution Focused Therapy.

Заняття польською мовою.

Warsztaty kaligraficzne dla dzieci

Zapisy: https://forms.gle/K5tJccJFpf3GmVB48 

KIEDY: 11.01. 204

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 6-10 lat

Zajęcia odświeżą wiedzę, jak prawidłowo trzymać ołówek/długopis, jak sprawić, by litery wyglądały schludnie i myśleć o pisaniu jako o zabawie.

Isabel Gatuslao jest projektantką typograficzną dla branży hotelarskiej i rządowej. Kształciła się w Hiszpanii, gdzie ukończyła studia magisterskie z projektowania graficznego oraz studia podyplomowe z projektowania czcionek.

Warsztaty prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

 

Handwriting for kids

WHEN: 11.01.2024

AT: 16:45-18:15 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: 6-10 years old

The class is a refresher on how to hold the pencil properly, make the letters look neat and to think of writing as a fun activity

Conducting by: Isabel Gatuslao who is a typographic designer for hospitality and government. She was educated in Spain where she finished a master degree in graphic design and a postgraduate degree in type design.

Workshop conducted in English with translation to Polish.

Майстер-клас з каліграфії для дітей

КОЛИ: 11.01.2024

КОЛИ: 16:45-18:15 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: 6-10 років

Заняття освіжать ваші знання про те, як правильно тримати олівець/ручку, як зробити літери акуратними та сприймати письмо як розвагу.

Isabel Gatuslao – типографічна дизайнерка для індустрії гостинності та державного сектору. Здобула освіту в Іспанії, де закінчила магістратуру з графічного дизайну та аспірантуру з шрифтового дизайну.

Воркшоп проводиться англійською мовою з перекладом на польську.

PIĄTEK 12 stycznia 2024

Warsztat taneczny – taniec romski

https://forms.gle/63VbRySRLAJutTuWA 

KIEDY: 12.01.2024
W GODZINACH: 18:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Podczas warsztatów będziemy mieli okazję poznać tradycyjne tańce wywodzących się z kultury polskich Romów. 

Prowadzenie: Edyta Jaśkowiak jest aktywistką, Krakowską Ambasadorką Wielokulturowości, sekretarzem Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos w Krakowie.

 

Dance workshop – romani dance

WHEN: 12.01.2024

AT: 18:00-20:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the workshops, we will have the opportunity to learn traditional dances originating from the culture of the Polish Roma.

Conducted by: Edyta Jaśkowiak – an activist, Kraków Ambassador of Multiculturalism, secretary of the Harangos Roma Educational Association in Kraków.

 

Танцювальний майстер-клас – ромський танець

КОЛИ 12.01.2024

З 18:00 ДО 20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Krakow

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час воркшопу ми матимемо можливість дізнатися про традиційні танці, що походять з польської ромської культури. 

Ведуча: Edyta Jaśkowiak – активістка, краківський посол мультикультуралізму, секретар Краківської Ромської Освітньої Асоціації „Harangos” у Кракові.

Танцювальний майстер-клас – ромський танець.

 

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова