PL/ENG/UA

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne. Polub naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapisz się na wydarzenia: https://ib-polska.pl/whucie/

Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.30 Angielski dla dzieci (7-10 lat)

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

11.30-12.30 Salsa z Gabrielem

12.00-16.00 Zajęcia wakacyjne dla dzieci (7-11 lat)

16.00-17.00 Samoobrona dla dzieci (8-12 lat)

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

12.00-16.00 Zajęcia wakacyjne dla dzieci (7-11 lat)

16.00-17.30 Angielski dla dzieci (7-10 lat)

17.30-19.00 Kundalini Yoga z Anną

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.00 Samoobrona dla dzieci (8-12 lat)

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania 10+

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

12.00-16.00 Zajęcia wakacyjne dla dzieci (7-11 lat)

17.00-19.00 Nauka rysowania z Tetianą

Sobota

17.00-19.00 Wycieczka po Krakowie „Teatr Ludowy. Historia. Legendy”

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

13.00-15.00 Warsztaty beauty

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

 Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

10.30-11.30 Tańce latynoskie dla początkujących

10.30-11.30 Szachy z Ryśkiem

11.30-17.30 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.00-19.00 Rusz ciało

18:00-19:00 Wakacyjne opowieści z podróży – O ekologicznym wolontariacie

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-20.00 Dyżur informacyjny 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

ENG

Schedule (08.07-14.07.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

We present the schedule for the next week of activities at the os. Górali 24. Activities conducted as part of the Education and Support Center and Open Place projects are free of charge. Like our Facebook page to keep up to date with the latest events!

Sign up for events: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 English for children (7-10 y.o)

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.30-12.30 Salsa with Gabriel 

12.00-16.00 Vacation activities for children (7-11 y.o)

16.00-17.00 Self-defense for children (8-12 y.o)

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

12.00-16.00 Vacation activities for children (7-11 y.o)

16.00-17.30 English for children (7-10 y.o)

17.30-19.00 Kundalini Yoga with Anna

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Self-defense for children (8-12 y.o)

17.00-19.00 Basics of crocheting 10+

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

12.00-16.00 Vacation activities for children (7-11 y.o)

17.30-19.00 Learning to draw with Tetyana 

Saturday

17.00-19.00 Tour of Krakow „Theater Ludowy. History. Legends”

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information shift

13.00-15.00 Beauty workshops

17.00-20.00 Individual psychological consultations

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

10.30-11.30 Latin dances for beginners

10.30-11.30 Chess with Rysiek

11.30-17.30 Individual psychological consultations

18.00-19.00 Move your body

18:00-19:00 Holiday travel stories – About ecological volunteering

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-20.00 Information shift

Thursday

10.00-16.00 Information shift

Friday

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.00-19.00 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

UA 

Розклад (08.07-14.07.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

Представляємо вам розклад заходів на наступний тиждень у os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними. Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі останніх подій!

Реєстрація на заходи: https://ib-polska.pl/whucie/ 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.30 Англійська для дітей (7-10 р.)

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.30-12.30 Сальса з Габріелем

12.00-16.00 Літні заняття для дітей (7-11 р.)

16.00-17.00 Самооборона для дітей (8-12 р.)

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

12.00-16.00 Літні заняття для дітей (7-11 р.)

16.00-17.30 Англійська для дітей (7-10 р.)

17.30-19.00 Кундаліні-йога з Анною

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Самооборона для дітей (8-12 р.)

17.00-19.00 Основи в’язання гачком 10+

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

12.00-16.00 Літні заняття для дітей (7-11 р.)

17.30-19.00 Вчимося малювати з Тетяною

Субота

17.00-19.00 Екскурсія Краковом „Teatr Ludowy. Історія. Легенди”

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

13.00-15.00 Beauty майстер-клас

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

Вівторок

10.00-16.00 Інформаційний пункт

10.30-11.30 Латинські танці для початківців

10.30-11.30 Шахи з Ryśkiem 

11.30-17.30 Індивідуальні психологічні консультації

18.00-19.00 Привести тіло в рух

18:00-19:00 Літні історії з подорожей – Про екологічне волонтерство

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-20.00 Інформаційний пункт

Четвер

10.00-16.00 Інформаційний пункт

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційний пункт

15.00-19.00 Індивідуальні консультації з кар’єрним консультантом