Miło nam poinformować, że Głos seniora objął patronatem medialnym projekt Asystent 85+.  Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy i mamy nadzieję, że dzięki niej uda nam się dotrzeć z projektem do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Zadanie pn. „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+” finansuje Gmina Miejska Kraków.

Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku 85+.

W ramach zadania zapewniona będzie usługa asystenta dla 50 osób w wieku 85+ zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:
– aktywizacji Seniora w miejscu jego zamieszkania ( np. przy wspólnej rozmowie, wspólnym czytaniu, przygotowywaniu posiłku, itd.)
– w wyjściu na spacer
– w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, praca, placówki kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia)
– w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
– zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
– załatwianiu spraw urzędowych
– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
–  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzea)
W celu zgłoszenia udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.