PL/ENG/UA/RU

Szukasz pracy w Polsce, ale nie wiesz, od czego zacząć? Ten wpis jest dla Ciebie!

W Polsce istnieje wiele portali internetowych, na których można znaleźć oferty pracy. Niektóre z popularnych to: Pracuj.pl, rocketjobs.pl i LinkedIn.

Jeśli nie przekonują Cię portale rekrutacyjne, zawsze możesz zajrzeć do Urzędu Pracy, gdzie uzyskasz informacje o dostępnych ofertach i porady dotyczące procesu zdobywania pracy. Wystarczy, że wejdziesz na stronę danego urzędu, np. Grodzkiego Urzędu Pracy i klikniesz zakładkę “Oferty pracy”.

Warto też śledzić działania organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Niektóre z nich oferują wsparcie w znalezieniu pracy w Polsce.

Buduj sieci kontaktów! Nawiązuj relacje z osobami pracującymi w Twojej dziedzinie, co może pomóc w znalezieniu pracy.

W razie dodatkowych pytań odwiedź stronę internetową (link) lub przyjdź do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej), gdzie otrzymasz potrzebne informacje. Zapraszamy!

ENG

Where to look for a job in Poland?

Are you looking for a job in Poland but don’t know where to start? This post is for you!

In Poland, there are many online job portals where you can find job listings. Some popular ones include Pracuj.pl, rocketjobs.pl and LinkedIn.

If you are not convinced by recruitment websites, you can always visit the Employment Office, where you can get information about available job offers and advice on the job search process. Just go to the website of the relevant office, such as the Grodzki Employment Office, and click on the “Job Offers” tab.

It’s also worth following the activities of non-governmental organizations and associations. Some of them offer support in finding a job in Poland.

Build your network! Establish connections with people working in your field, which can help you in your job search.
If you have additional questions, visit the website (link) or come to the Information Point for Foreigners in Kraków (Galeria Kazimierz, entrance from Rzeźnicza street), where you’ll receive the necessary information. Welcome!

UA

Де шукати роботу в Польщі?

Ви шукаєте роботу в Польщі, але не знаєте, з чого почати? Ця стаття для Вас!

У Польщі існує безліч онлайн-порталів, на яких можна знайти оголошення про вакансії. До числа популярних належать Pracuj.pl, rocketjobs.pl та LinkedIn.

Якщо Вас не переконали сайти з працевлаштування, Ви завжди можете звернутися до бюро з працевлаштування, де Вам нададуть інформацію про наявні вакансії та проконсультують з питань пошуку роботи. Для цього достатньо зайти на сайт відповідного відомства, наприклад, Гродзкого центру зайнятості, і клацнути на вкладці „Пропозиції роботи”.

Варто також стежити за діяльністю громадських організацій та об’єднань. Деякі з них пропонують допомогу в пошуку роботи в Польщі.

Створіть свою мережу! Встановіть зв’язки з людьми, що працюють у Вашій галузі, які можуть допомогти Вам у пошуку роботи.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, відвідайте веб-сайт (посилання) або завітайте до Інформаційного пункту для іноземців у Кракові (Galeria Kazimierz, вхід з вулиці Rzeźnicza), де Ви отримаєте необхідну інформацію. Ласкаво просимо!

RU

Где искать работу в Польше?

Вы ищете работу в Польше, но не знаете, с чего начать? Эта статья для Вас!

В Польше существует множество онлайн-порталов, на которых можно найти объявления о вакансиях. К числу популярных относятся Pracuj.pl, rocketjobs.pl и LinkedIn.

Если Вас не убедили сайты по трудоустройству, Вы всегда можете обратиться в бюро по трудоустройству, где Вам предоставят информацию об имеющихся вакансиях и проконсультируют по вопросам поиска работы. Для этого достаточно зайти на сайт соответствующего ведомства, например, Гродзкого центра занятости, и щелкнуть на вкладке „Предложения работы”.

Стоит также следить за деятельностью общественных организаций и объединений. Некоторые из них предлагают помощь в поиске работы в Польше.

Создайте свою сеть! Установите связи с людьми, работающими в Вашей области, которые могут помочь Вам в поиске работы.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, посетите веб-сайт (ссылка) или придите в Информационный пункт для иностранцев в Кракове (Galeria Kazimierz, вход с улицы Rzeźnicza), где Вы получите необходимую информацию. Добро пожаловать!