Opis stanowiska

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji i ewidencji księgowej
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego comiesięcznego zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • rozliczanie grantów pieniężnych i niepieniężnych / dotacji / subwencji według polskiej ustawy o rachunkowości, IFRS oraz polskich przepisów podatkowych
 • rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych według polskiej ustawy o rachunkowości
 • odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość rozliczeń podatkowych w szczególności za CIT, VAT
 • zapewnienie kompletności i terminowości w zakresie sprawozdawczości do GUS, ZUS, OPP
 • aktualizowanie polityki rachunkowości według polskiej ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy
 • rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie pism do kancelarii komorniczych, ZUS i innych instytucji

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe: 2-letnie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeniowych i podatkowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła obsługa komputera w zakresie narzędzi i programów biurowych, w tym arkusza kalkulacyjnego
 • komunikatywność, systematyczność, dobra organizacja pracy
 • dokładność, rzetelność i systematyczność

Oferujemy

 • umowę o pracę (praca od zaraz)
 • możliwość częściowej pracy zdalnej

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na
adres: maria.wojtacha@ib.de
Kontakt telefoniczny: tel +48 12 686 53 80otwiera się w nowej karcie

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.