Fundacja Internationaler Bund Polska szuka wolontariuszek/wolontariuszy którzy wesprą bieżącą pracę biura Fundacji.

Internationaler Bund Polska jest fundacją działającą w Krakowie od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego i instytucja kształcąca. Posiadamy dwa biura w Krakowie i w Tychach. Główne obszary działania Internationaler Bund Polska to m.in: edukacja, wielokulturowość, wolontariat, opieka społeczna, integracja społeczna i zawodowa, opieka senioralna.

Zadania Wolontariusza/Praktykanta:

 • wsparcie logistyczne/organizacyjne przy projektach organizowanych przez fundację
 • wsparcie promocji projektów fundacji
 • wsparcie koordynatorów w efektywnym zarządzaniu projektami międzynarodowymi

Wymagania:
– dyspozycyjność ok. 6 godzin w tygodniu – możliwy wolontariat zdalny!

– zainteresowanie światem ngo-sów, organizacją, zarządzaniem

 • motywacja do pracy w NGO
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zaangażowanie, umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność i kreatywność

Korzyści:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • zdobycie ciekawego doświadczenia w pracy z młodzieżą i dorosłymi
 • rozwój umiejętności organizacyjnych i liderskich
 • umowa wolontariacka oraz zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
 • możliwość realizacji własnych pomysłów/projektów z pomocą fundacji.

Termin:
Na CV i listy motywacyjne zainteresowanych kandydatów czekamy do 15 lutego 2020.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: maria.wojtacha@ib.de

Uwaga! W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli dot. danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.