Kolejne firmy dołączają do naszego programu staży zawodowych w Tychach. Witamy firmę Comen producenta koszul męskich.

Staże odbywają się w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną”.