Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 30 listopada w Krakowie. Organizowane wydarzenie koncentruje się na podsumowaniu projektu „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”. Zamiarem organizatorów jest przełamanie stereotypowego postrzegania mniejszości i osób z doświadczeniem migracji jako grupy wymagającej jedynie wsparcia socjalnego i zainicjowanie konstruktywnej dyskusji na temat spójności wspólnotowej na poziomie lokalnym.

Konferencja organizowana jest przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Fundacją Internationaler Bund Polska, Instytutem Polska- Ukraina pod patronatem Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji do 29.11.2023 do godziny 12:00 na adres office@czulent.pl.

Program Konferencji
30.11.2023 (czwartek)
Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków
9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników i uczestniczek
9:15 – 9:30 Przywitanie uczestników i uczestniczek oraz prezentacja programu konferencji
9:30 – 10:45 Panel I: Efektownie czy efektywnie – włączanie w działania ciał dialogu.
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Panel II: Prawo do miasta – czy włączanie wymaga integracji
12:00 – 13:00 Otwarty Kraków – budowanie spójności wspólnotowej
13:00 – 14:00 Lunch i Networking