Dostępność i transformacja miast to ważny temat w kontekście naszych działań społecznych. To jak zmienia się nasze otoczenie wpływa na nas wszystkich. By lepiej planować pomoc i wsparcie dla różnych grup jesteśmy na bieżąco, dyskutujemy i włączamy się w rozmowy na temat zachodzących zmian.
29 czerwca o godzinie 17:15 uczestniczyliśmy w panelu „Transformacja polskich miast w obliczu kryzysu migracyjnego – spojrzenie na Kraków”
W wzięła udział Maria Wojtacha, dyrektor naszej fundacji Internationaler Bund Polska.
W panelu głos zabrali m.in
Moderator: Michał Zieliński – RMF FM
World Urban Forum - Katowice