Dziękujemy za tak liczną obecność na Dniu Otwartym Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie!

W ciągu całego dnia odwiedziło nas ponad 100 osób! Pytania przybyłych dotyczyły spraw administracyjnych, społecznych (m.in kwestii emerytury czy ubezpieczenia) czy rynku pracy.
Dużo zapytań dotyczyło kwestii prawnych i poszukiwania pracy. Na miejscu można było skonsultować poprawność umowy i jej ramy prawne. Duża frekwencja pokazała nam jak ważne są tego typu wydarzenia. Zgromadzenie w jednym miejscu i czasie przedstawicieli różnych placówek daje obcokrajowcom możliwość otrzymania kompleksowego pakietu informacji. Dodatkowo dla instytucji jest to szansa na bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy między podmiotami.

Dziękujemy za obecność wszystkim, którzy udzielali bezpłatnych konsultacji. Byli z nami przedstawiciele organizacji i instytucji takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Czerwony Krzyż, Wojewódzki Urząd Pracy, Grodzki Urząd Pracy, Fundacja Dzieła Kolpinga, Krakowskie Centrum Świadczeń, Fundacja Zustricz, UAinKrakow, Centrum Pomocy Prawnej im Haliny Nieć, IOM i Urząd Stanu Cywilnego.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Kilka zdjęć z Dnia Otwartego  w Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. Migrant Info Point Krk od 10 do 17 bezpłatne porady ekspertów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, legalizacji pobytu, rynku pracy oraz porady i konsultacje dot. CV, poszukiwania zatrudnienia, wsparcie prawnika i psychologa!