[PL] [ENG] [UA] [RU]

PL Od maja 2022 do grudnia 2023 roku mieliśmy przyjemność współpracować i działać w siedzibie Galerii Kazimierz, zlokalizowanej przy Podgórskiej 34.

Serdecznie dziękujemy całej dyrekcji oraz personelowi Galerii Kazimierz za użyczenie przestrzeni na działalność Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców prowadzonego przez Internationaler Bund Polska!


Dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie, ponieważ to dzięki temu mogliśmy korzystać z komfortowych warunków do obsługi i wsparcia dla 12 450 osób, przez ten czas! 

Galeria Kazimierz udostępniła nam przestrzeń po wybuchu wojny na Ukrainie na pełną skalę, reagując na widoczny wzrost liczby osób potrzebujących pomocy, które zwracały się do naszej Fundacji Internationaler Bund Polska. Dzięki ich hojności byliśmy w stanie świadczyć wsparcie informacyjne oraz udostępniać przestrzeń prawnikom, psychologom i przedstawicielom instytucji, którzy pomagali tym, którzy potrzebowali wsparcia w jednym miejscu.

Wielkie brawa i uznanie za nieocenione wsparcie! Chcielibyśmy podkreślić raz jeszcze, że Galeria Kazimierz zasługuje na ogromne uznanie za swoją aktywną pomoc.

Jak zawsze przypominamy wszystkim: jeśli chodzi o zakupy, to Galeria Kazimierz!

 

ENG

From May 2022 to December 2023, we had the pleasure of collaborating and operating at the headquarters of Galeria Kazimierz, located at Podgórska 34.

We sincerely thank the entire management and staff of Galeria Kazimierz for providing us with space for the Information Point for Foreigners operated by Internationaler Bund Polska!

We express our gratitude for their kindness and commitment, as it allowed us to utilize comfortable facilities to assist and support 12,450 individuals during this period.

Galeria Kazimierz offered us space in response to the full-scale outbreak of the war in Ukraine, addressing the evident increase in the number of people in need of assistance reaching out to our Internationaler Bund Polska Foundation. Thanks to their generosity, we provided informational support and allocated space for lawyers, psychologists, and representatives of institutions, all assisting those in need, all in one place.

Huge applause and recognition for their invaluable support! We would like to emphasize once again that Galeria Kazimierz deserves immense credit for their active assistance.

As always, we remind everyone: when it comes to shopping, it’s Galeria Kazimierz!

 

UA З травня 2022 року по грудень 2023 року ми мали приємність працювати в приміщенні Galeria Kazimierz, розташованому за адресою вул. Podgórska 34.

Ми хотіли б подякувати керівництву та співробітникам Galeria Kazimierz за їхню доброту та відданість, оскільки саме завдяки їм ми змогли насолоджуватися комфортними умовами для обслуговування та підтримки 12 450 осіб протягом цього часу! 

Galeria Kazimierz надала нам приміщення після початку війни в Україні в повному обсязі, реагуючи на помітне збільшення кількості людей, які потребували допомоги і зверталися до нашого Фонду Internationaler Bund Polska. Завдяки їх щедрості ми змогли забезпечити інформаційну підтримку та надати простір для юристів, психологів та представників установ, щоб допомогти тим, хто потребує підтримки, в одному місці.

Щиро дякуємо їм за неоціненну підтримку! Хочемо ще раз підкреслити, яка велика заслуга в активній допомозі належить Galeria Kazimierz.

Як завжди, ми нагадуємо всім: якщо мова йде про шопінг, то тільки в Galeria Kazimierz!

 

RU С мая 2022 года по декабрь 2023 года мы имели удовольствие сотрудничать и работать в помещении Galeria Kazimierz, расположенном по адресу ул. Podgórska, 34.

Мы хотели бы поблагодарить руководство и персонал Galeria Kazimierz за их доброту и преданность, ведь именно благодаря им мы смогли насладиться комфортными условиями для обслуживания и поддержки 12 450 человек в течение этого времени! 

После начала войны в Украине Galeria Kazimierz предоставила нам помещение в полном объеме, отреагировав на заметное увеличение числа нуждающихся в помощи людей, обратившихся в наш фонд Internationaler Bund Polska. Благодаря их щедрости мы смогли оказать информационную поддержку и предоставить помещение юристам, психологам и представителям учреждений, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке, в одном месте.

Аплодисменты и благодарность за их неоценимую поддержку! Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что галерея „Казимеж” заслуживает огромной благодарности за активную помощь.

Как всегда, мы напоминаем всем: если нужно сделать покупки, то обязательно в Galeria Kazimierz!