Bardzo serdecznie podziękowania dla Stowarzyszenia Wiosna za przekazanie nam kart paliwowych BP. Karty dostaliśmy jeszcze w zeszłym roku i korzystamy z nich jeżdżąc naszym IB busikiem, przewożąc dary do magazynów i do Szafy Dobra oraz jej filii.

Dziękujemy!!!