Z dniem 28.09.2022 r. zakończono realizację projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach”.
W związku z zakończeniem przez Fundację Internationaler Bund Polska realizacji projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach” informujemy, że Fundacja w dalszym ciągu pozostaje w gotowości  do realizacji usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w wieku 60+ na terenie m. Tychy oraz do realizacji usług w ramach klubu seniora. Obecnie posiadamy co najmniej 4 asystentów będących w gotowości do świadczenia usług oraz 30 dostępnych miejsc w klubie seniora.
W obecnej chwili oferowane usługi są bezpłatne.
Deklarujemy gotowość do świadczenia usług w okresie od 29.09.2022 r. do 31.05.2025 r. 
Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy.

Dane kontaktowe:

  • Edukacji 11; 43-100 Tychy (pn. – pt w godz. 7-15)
  • osoba do kontaktu: Justyna Feliksioska
  • tel.:32 219 10 10
  • tel.: 507-342-996
  • e-mail: pomoc.ib@gmail.com
Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.