[PL] [ENG] [UA]

PL Dobrym ludziom winszujemy!  Już w tę środę (10.01.2024), o godz. 17:00 wyruszamy w pochód kolędniczy pt. „Dobrym ludziom winszujemy!” 

Zapraszamy do celebrowania radosnej atmosfery kolędy po Nowej Hucie. Siłą muzyki i życzliwości przywołamy dobrobyt, urodzaj i szczęście. Będzie to także okazja do poznania i zaśpiewania utworów popularnych w kulturze tradycyjnej ukraińskiej i polskiej.
Performance poprowadzi Gordiy Starukh – muzyk, kompozytor, wokalista, miłośnik kultury tradycyjnej, pochodzący ze Lwowa.
Spotkajcie nas w drodze dzięki mapie trasy kolędników. Wydarzenie w języku polskim i ukraińskim.

Start o godzinie 17:00 spod Centrum Edukacji i Wsparcia (os. Górali 24) z finałem w ARTzonie Ośrodka Kultury Norwida (os. Górali 4). O godzinie 18:00 planowane jest wspólne, kolędnicze spotkanie przy herbacie. 

Wydarzenie zorganizowane w ramach działań Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, dzięki finansowaniu firmy Shell i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. 

ENG „Wishing Good People Well!”  This Wednesday (10.01.2024), at 5:00 PM, we’re setting out on a caroling parade titled „Wishing Good People Well!” 

Join us in celebrating the joyful atmosphere of carols in Nowa Huta. Through the power of music and goodwill, we’ll invoke prosperity, abundance, and happiness. It will also be an opportunity to get to know and sing songs popular in traditional Ukrainian and Polish cultures.
The performance will be led by Gordiy Starukh – a musician, composer, vocalist, and enthusiast of traditional culture hailing from Lviv.
Meet us along the carolers’ route with the help of the map. The event will be in Polish and Ukrainian.

We start at 5:00 PM from the Center for Education and Support (os. Górali 24) with the finale at the ARTzone of the Norwid Cultural Center (os. Górali 4). At 6:00 PM, there’s a planned communal caroling gathering over tea. 

This event is organized as part of the activities of the Center for Education and Support, run by the Internationaler Bund Polska Foundation, thanks to funding from Shell and cooperation with the City of Krakow Office.

UA Ми вітаємо всіх людей з добрим серцем!! Цієї середи (10.01.2024), о 17.00, вирушаємо в колядницьку ходу під назвою. „Добрим людям хвала !” 

Запрошуємо вас поринути у радісну атмосферу колядування в околицях Нової Гути. Силою музики та щирими побажаннями ми закликатимемо добробут, родючість та щастя. Це також буде нагода вивчити та заспівати пісні, популярні в українській та польській традиційній культурі.
Вестиме дійство Гордій Старух – музикант, композитор, співак, поціновувач традиційної культури, родом зі Львова.
Долучайтеся до нашої ходи за допомогою мапи маршруту колядників.  Захід польською та українською мовами.

Початок о 17:00 від Центру Освіти та Підтримки ( os. Górali 24), фінал – в АРТ-зоні Культурного центру Норвіда (os. Górali 4). О 18:00 запланована спільна зустріч колядників за чаюванням. 

Захід організовано в рамках діяльності Центру Освіти та Підтримки, що діє під проводом Фундації Internationaler Bund Polska, завдяки фінансовій підтримці компанії Shell та співпраці з адміністрацією міста Кракова.