Projekt „Dive into Heritage” jest realizowany w Krakowie. Bierze w nim udział pięciu wolontariuszy z Turcji, Francji, Belgii, Niemiec i Grecji. Wolontariusze z krajów Europy Zachodniej pomagają nam dotknąć początków kształtowania się kultury europejskiej oraz okresu tworzenia się nowożytnego państwa i europejskich wartości, natomiast wolontariusz z Turcji wnosi swoje doświadczenie życia na pograniczu kultur – między Wschodem a Zachodem. Spotkanie takiej grupy projektowej w Polsce jest okazją do dialogu rożnych żywiołów kształtujących od wieków kulturę europejską.

Jednym z celów projektu jest uświadomienie wolontariuszom miejsca dziedzictwa kulturowego w życiu ludzkim, w ich kraju, w Europie i w ich codziennym życiu. Staramy się, by nasi wolontariusze nauczyli się dostrzegać bogactwo otaczającej ich kultury, szanowali elementy swojej i obcej dla nich kultury, a także czuli się odpowiedzialni za ochronę i przekazanie kultury kolejnym pokoleniom. Chcemy promować wśród wolontariuszy i wraz z nimi różnorodność i dialog wewnątrz- i międzykulturowy.

Nasi wolontariusze na co dzień wspierają 2 placówki edukacyjne: Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz Zespół Szkół w Waganowicach (z klasami integracyjnymi), jak również biuro IB Polska.

Dzięki udziałowi w projekcie, uczestniczy uświadomią sobie miejsce spotkania kultur i narodów w procesie kulturotwórczym. Mieli szansę poznania mniejszości etnicznych i mniejszości religijnych współtworzących Kraków, jak również posłuchać o programie „Otwarty Kraków”, który ma na celu stworzenie przyjaznej dla obcokrajowców atmosfery miasta. Spotykali się także z Polskimi Seniorami by dzielić się z nimi umiejętnościami i wiedzą.

Wolontariusze wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, jak również sami tworzą i prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące kultury ich krajów, jak również stereotypów, czy różnorodności językowej.