Główne tematy poruszane przez uczestników spotkania zorganizowanego w piątek, 24 lutego, w Nowohuckim Centrum Kultury to podsumowanie dotychczasowego zaangażowania w pomoc związaną z wojną w Ukrainie oraz zdefiniowanie obszarów i działań o potencjale integrującym, które warto włączyć do ofert instytucji kultury w Krakowie.

Na zaproszenie miasta w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy instytucji kultury, eksperci i przedstawiciele społeczności ukraińskiej. W panelu dyskusyjnym uczestniczyła też Maria Wojtacha dyrektorka fundacji Internationaler Bund Polska.

Podczas spotkania wybrzmiało to, że mimo trwania działań wojennych ważne by w bezpiecznej przestrzeni miejskiej wsłuchać się w głos osób, które uciekły z Ukrainy. Istotne jest to aby w przygotowaniu oferty pomocowej ale także tej kulturalnej czy integracyjnej konsultować się ze społecznością, która w wyniku wojny osiedliła się w Krakowie. Uczestnicy debaty podkreślali jak ważna jest rola organizacji pozarządowych w tym procesie. Szczególnie tych fundacji i stowarzyszeń, które pracują bezpośrednio z grupą docelową.

Podsumowanie wydarzenia na portalu krakow.pl – tutaj