W miniony poniedziałek (27.11) członkini rady naszej Fundacji Internationaler Bund Polska Dorota Gierszewski uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji, na której mówiła o Fundacji IB Polska i jej zaangażowaniu na rzecz działań w środowisku lokalnym.

W wystąpieniu podczas konferencji zwróciła uwagę, iż zaangażowanie wolontariackie odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie, przynosząc korzyści zarówno jednostkom, jak i całym społecznościom. Dzięki wolontariatowi możliwe jest wsparcie osób potrzebujących, poprawa warunków życia w lokalnych społecznościach oraz budowanie silniejszych więzi społecznych. A wolontariat prowadzony przez Fundację IB Polska stanowi istotny fundament solidarności i aktywnego uczestnictwa, przyczyniając się do rozwoju społecznego oraz tworzenia bardziej zrównoważonych i wspierających środowisk.