Nasza fundacja Internationaler Bund Polska od wielu lat współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi partnerami zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Miło nam poinformować, że właśnie otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodnej Organizacji przyznawany przez Charities Aid Foundation (CAF) America.

Organizacje, które zostały zatwierdzone przez CAF International, przeprowadziły obszerny proces aplikacyjny i proces due diligence w jednym z Globalnych oddziałów CAF International. Odznaka CAF International Validated Organization Badge przyznawana jest organizacjom, które są zarejestrowane i działają jako organizacje non-profit. Potwierdza to proces walidacji, który znacznie wykracza poza zwykłe poleganie na bazie danych rządu obcego.

Proces walidacji CAF International obejmuje przegląd kluczowych elementów operacyjnych organizacji, takich jak struktura zarządzania, status rejestracji, roczne sprawozdania finansowe, obecność w Internecie i mediach oraz członkowie zarządu i personel wyższego szczebla. Ten proces walidacji gwarantuje, że wszystkie fundusze wysłane do organizacji zostaną wykorzystane na cele charytatywne i pozwala CAF International i jej darczyńcom ograniczyć ryzyko oszustwa, prania pieniędzy i innych działań przestępczych.

Naszym Darczyńcom dziękujemy za zaufanie! Odpłacamy wartościowymi inicjatywami, projektami i wsparciem jeszcze większej grupy potrzebujących.

Jesteśmy otwarci na nową współpracę z innymi partnerami zagranicznymi. Mamy jeszcze wiele do zrobienia!