Niezmiernie miło nam poinformować, iż przedstawiciel naszej Fundacji Bartłomiej Szymczyk kandyduje do Rady III kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.

Bartłomiej Szymczyk jest od ponad 10 lat kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Tychach. W latach 2001-2019 w Tychach był pomysłodawcą i realizatorem ponad trzydziestu projektów społecznych adresowanych do młodzieży, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób starszych.
W latach 2005-2009 był Komendantem Hufca Pracy OHP w Tychach, w latach 2001-2005 założycielem i prezesem stowarzyszenia Biuro Inicjatyw Społecznych, które prowadziło m.in. działania wspierające rozwój trzeciego sektora oraz współorganizowało Forum Organizacji Pozarządowych
w Tychach. Od 2004 roku jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach.

Mamy nadzieję, iż kandydatura Pana Bartłomieja spotka się z dobrym przyjęciem za co mocno trzymamy kciuki!