Informujemy, że w dniu 22.02.2024 r. zakończyliśmy rekrutację DOROSŁYCH uczestników do udziału w projekcie ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Organizacji Pozarządowych edycja 2024” kierowaną  do mieszkańców m. Tychy i pow. bieruńsko-lędzińskiego.  Do dnia 22.02.2024 r. do biura fundacji Internationaler Bund Polska w Tychach wpłyną komplet zgłoszeń od osób dorosłych na listę główną oraz rezerwową dlatego zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji zostaje ona zakończona przed upływem 23.02.2024 r. Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzona jest rekrutacja dla DZIECI do 16 roku życia do dnia 23.02.2024 r. do godziny 14.00.

Dziękujemy za zainteresowanie, nadesłane zgłoszenia oraz zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji dotyczących naszych projektów i ewentualnych kolejnych rekrutacji.