Kilka dni temu (dokładniej w dn. 29.11-01.12) miał miejsce AHAthon – wyjątkowe wydarzenie mające na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiedziałyby na problemy starzejącego się społeczeństwa. Nazwa akcji to połączenie dwóch skrótów: AHA (Active Healthy Aging, co oznacza aktywne i zdrowe starzenie) i “thon” od “hackathon” – inicjatywy nastawionej na opracowanie nowatorskich pomysłów w bardzo krótkim czasie.

Uczestnicy AHAthonu mieli dwa dni na przygotowanie projektu, który realnie wpłynąłby na aktywność oraz zdrowie seniorów. Do wyzwania przystąpiło pięć międzypokoleniowych grup, w tym także Oliwia Grabowska, koordynatorka inicjatywy “PospacerujMY RAZEM” w naszej fundacji. W jej zespole znaleźli się również Patrik (nasz były praktykant) i Julia z UJ, Julia z PK i Oskar z UP, a także Pan Jerzy z klubu seniora. Skupili się na tematyce wykluczenia informacyjnego seniorów oraz sposobie zwiększenia dostępności informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w okolicy.

Ostatecznie drużyną, która zdobyła nagrodę główną, okazała się grupa pomysłodawców projektu “Sąsiadex”, natomiast poziom prezentacji był na tyle wysoki, że organizatorzy przyznali pozostałym zespołom ex aequo drugie miejsce. 

Spotkania podczas AHAthonu zainspirowały nie tylko do wspólnej wymiany pomysłów między studentami, przedstawicielami biznesu, administracji i uczelni, stworzyły także przestrzeń do integracji i poznania rzeczywistej sytuacji seniorów w Polsce. Ponadto wydarzenie było częścią konferencji LifeScience Open Space, czyli forum dialogu nastawionego na rozwiązywanie problemów, potrzeb i wyzwań społecznych.

Organizatorami wydarzenia byli Krakowski Park Technologiczny, Klaster LifeScience Kraków i Uniwersytet Jagielloński.