Dzisiaj (05.06) Agnieszka, koordynatorka wolontariatu, po raz kolejny opowiedziała o naszej fundacji Internationaler Bund Polska. Mówiła o pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz osobom objętych opieką MOPS-u i podzieliła się doświadczeniem organizacji działań wolontariackich. Wywiad został przeprowadzony przez Aleksandrę Kwiatkowską, studentkę socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na potrzeby pracy badawczej. Temat badań dotyczy odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę.
Na zdjęciu koordynatorka Agnieszka ze studentką Aleksandrą przed Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, gdzie odbyła się rozmowa.