Warsztat krawiecki Centrum Integracji Społecznej w Tychach zrealizował zlecenie dla Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia polegające na wyprodukowaniu 7250 maseczek, które zostały przekazane nieodpłatnie potrzebującym. W ciągu ostatnich miesięcy maseczki zostały przekazane do MOPS Mikołów, MOPS w Tychach, MOPS w Lędzinach, Śląskiego Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, Hospicjum im. św.Kaliksta, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Tychach, Domu Pomocy Społecznej św. Anna, Stowarzyszenia Trzeźwość Życia, GOPS Chełm Śląski, Świetlicy Terapeutycznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tychach,  Centrum Usług Społecznościowych w Tychach, Gminy Zator, Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta, Stowarzyszenia Dolina Karpia.

 

Maseczki zostały uszyte w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” o akronimie LIFE.VISTULA.PL numer LIFE16 NAT/PL/000766 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.