Drużyna z Polski bierze udział w niezwykłym trójnarodowym wydarzeniu!
 
Z okazji 30 rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego odbędzie się bieg z udziałem m.in. młodzieży z Polski, Niemiec i Francji. Poszczególne stacje na 12 kilometrowej trasie będą możliwością poznania przez młodych ludzi bogatej historii miasta oraz miejsc związanych historycznie z powstaniem Trójkąta Weimarskiego.
 
29 sierpnia 1991 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec podpisali deklarację, w wyniku której powstał Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej, czyli Trójkąt Weimarski. Akcesja Polski do Unii Europejskiej stała się linią programową nowego formatu politycznego. Do 1 maja 2004 r. główne działania w ramach Trójkąta Weimarskiego dotyczyły przede wszystkim współpracy Francji i Niemiec z Polską celem jej przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. Współpraca w ramach Trójkąta zaowocowała wieloma korzyściami, jakimi niewątpliwie było wstąpienie Polski do UE, integracja europejska, wymiana kulturalna, czy wreszcie współpraca w ramach wymiany młodzieży.