Od rana praca wre!
Dziś nastąpiło oficjalne, komisyjne przekazanie sprzętu i podpisanie protokołu odbioru. Sprzęt został wcześniej spakowany przez pracowników Shell. Zapakowanie tak dużej ilości komputerów (3,5 tony) to było nie lada wyzwanie. Bardzo dziękujemy za tę pracę!
Laptopy bezpiecznie dojechały już do miejsca, w którym będą dystrybuowane. Pracownicy naszej fundacji IB Polska po przyjęciu zgłoszeń będą je, w wyznaczonych indywidualnie terminach, przekazywać krakowskim organizacjom pozarządowym, które pomagają ofiarom działań wojennych w Ukrainie.
Kto może otrzymać laptopy? Jak zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt? Wszystkie szczegóły i dane kontaktowe znajdują się na dedykowanej podstronie: www.ib-polska.pl/laptopydlango
 W krakowskim biurze Shell Polska były nasze przedstawicielki Maria Wojtacha i Joanna Kołek-Zych oraz Danuta Czechmanowska z UMK i Katarzyna Cyran-Solarz z Shell Polska. Przyjęcie laptopów w Punkcie Informacyjnym koordynowały Ludmiła Dymitrow i Klaudia Błaszczak.
Akcja “Laptopy dla NGO” to wspólne działanie firmy Shell Polska z Miastem Kraków i fundacją Internationaler Bund Polska. Na mocy porozumienia 1000 laptopów od firmy Shell zostanie przekazane krakowskim organizacjom pozarządowym, które pomagają osobom uchodźczym z Ukrainy.