Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje w 2022 roku zajęcia dla seniorów na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Są to zajęcia treningu pamięci oraz rehabilitacji grupowej dla seniorów z Centrum Usług Społecznościowych w Lędzianach.