Project Description

Projekt „Why EVS” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Projekt został zrealizowany w oparciu o współprace sześciu organizacji, w tym trzech partnerów z Polski oraz trzech organizacji wysyłających. Internationaler Bund Polska występował w projekcie jako koordynator, natomiast Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 i Samorządowe Przedszkole Nr 92 były organizacjami goszczącymi wolontariuszy.

Wolontariusze w Zespole Szkół Specjalnych nr 11

Wolontariusze, którzy podjęli pracę w Zespole Szkół Specjalnych nr11, Esin Nikolaev i Leticia Vizcaino Luque przez cały okres trwania projektu brali udział w zróżnicowanych aktywnościach, dzięki czemu mogli poznać szersze spektrum pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wolontariusze pracowali z dziećmi z niepełnosprawnością, które uczęszczają do szkoły, a ich głównym zadaniem było stałe wsparcie dla nauczycieli i terapeutów, którzy w trakcie zajęć/terapii przekazują uczniom różnych umiejętności: umiejętności potrzebne w  życiu, w zakresie sztuki i rzemiosła, jak również terapii i leczenia poprzez różne bodźce. Esin pracował z dziećmi w wieku 6-11 lat, natomiast Leticia pomagała w zajęciach adresowanych dla starszych uczniów, tj. osób w wieku 13-22 lata.

Pomoc wolontariuszy dopasowana była do ich możliwości oraz obszaru zainteresowań. W placówce wolontariusze byli odpowiedzialni za pomoc uczniom w procesie pedagogicznym pod kierunkiem nauczycieli w takich obszarach jak: rysunek, śpiew, praca z komputerem, gry ruchowe, szkolenia  ubierania się, szycie, gra na instrumentach muzycznych, ogrodnictwo, gotowanie, prace artystyczne i warsztaty ceramiczne. Dodatkowo pomagali w karmieniu dzieci niepełnosprawnych oraz asystowali uczniom podczas zajęć. Byli także odpowiedzialni za przechowywanie i wybór instrumentów edukacyjnych, przygotowanie pomocy, tworzenie rad szkolnych, przygotowanie lekcji oraz narzędzi edukacyjnych.

W czasie trwania projektu wolontariusze mieli szansę realizowania własnych inicjatyw dotyczących projektu i ich własnych zainteresowań. Ponadto, wolontariusze wzięli udział w dodatkowych szkoleniach zaoferowanych przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 – np. kurs języka migowego.

Pierwsza wolontariuszka w Przedszkolu nr 92 w Krakowie

Viktoria, wolontariuszka z Ukrainy swój projekt realizowała w Samorządowym Przedszkolu Nr 92. Jej działania skupiały się na codziennej pomocy w pracy z dziećmi, ale także i realizacji własnych pomysłów, dzięki czemu projekt był bardziej wartościowy, zarówno dla samej uczestniczki, jak i otoczenia,w którym pracowała. Część swoich zadań wolontariuszka realizowała w języku ojczystym, co również  wzbogaciło  samą placówkę i  pracę z dziećmi.

W czasie trwania projektu, opiekun wolontariuszki i cała kadra stopniowo przygotowywali Viktorię do pracy z dziećmi, dzięki czemu stopniowo nabrała  przydatnego doświadczenia, zrozumiała w pełni charakter pracy z dziećmi oraz potrzebę towarzyszenia im w rozwoju. Viktoria przez cały projekt poznawała metody edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w placówce. Wolontariuszka prowadziła zajęcia w języku ojczystym oraz angielskim stosując animacje, gry  i zabawy, co zachęciło dzieci do nauki nowego, innego języka.

Wolontariuszka w czasie projektu wychodziła z własnymi inicjatywami, realizowała działania, które nie były objęte programem ramowym – w tym zorganizowała dzień międzykulturowy, do udziału którego zaprosiła wolontariuszy europejskich z innych krakowskich organizacji. Dzięki temu, poprzez wspólnie przeprowadzane zabawy dzieci miały okazję często po raz pierwszy spotkać się z tak bogatą mieszanką kulturową i etniczną uczestników wydarzenia.

Wolontariusze mieli także możliwość korzystania z dodatkowych nieodpłatnych aktywności oferowanych w szkole i przedszkolu, takich jak wycieczki, wyjścia do muzeów, kin, teatrów, wyjazdy wakacyjne lub zimowe czasami poza granice Polski. Leticia i Esin często brali udział w inicjatywach związanych z kulturą – współorganizowali wyjścia do teatru czy kina dla uczniów ZSS11.

Wakacyjne zajęcia wolontariuszy w Stowarzyszeniu Siemacha

Ze względu na to, że w okresie wakacyjnym szkoła jak i przedszkole były  nieczynne, działania wolontariuszy zakończyły się ostatniego dnia czerwca. Ze względu na opóźnienie przyjazdu wolontariusza z Bułgarii, Esina Nikolaeva, wziął on udział także w półkoloniach letnich organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych na terenie Krakowa, których dwa turnusy odbywały się w lipcu 2014 roku, natomiast przez ostatnie dwa tygodnie swojego projektu pracował on w Stowarzyszeniu Siemacha, gdzie wspólnie z innymi wolontariuszami przeprowadził Olimpiadę sportową dla dzieci oraz warsztaty teatralne.

Wolontariusze od początku trwania projektu mieli przydzielonych mentorów, natomiast w miejscu pracy koordynatorów działań, przez cały okres trwania projektu udzielali swojego wsparcia. Wolontariusze wzięli także udział w intensywnym kursie języka polskiego.

Adaptacja wolontariuszy w Krakowie

W przypadku obu organizacji goszczących, projekt został skonstruowany w taki sposób, by początkowo wolontariusze przystosowali się do nowych warunków zarówno związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nauką języka polskiego, poznawania kultury, czy historii kraju, Krakowa jak i z rozpoczęciem nowej pracy i stopniowo wdrażali się w działalność placówek goszczących jak i życia w nowym dla nich miejscu. Wolontariusze mieli przydzielonych koordynatorów działań, którzy wprowadzili  ich w  nowe obowiązki poprzez asystowanie zatrudnionym tam wychowawcom i terapeutom. Zgodnie z założeniami projektu, wolontariusze z czasem coraz bardziej samodzielnie przebywali z wychowankami, jednak nigdy nie pozostając sami przy określonych zadaniach.

W czasie trwania projektu wolontariusze wzięli udział w szeregu inicjatyw, jak i sami zrealizowali wiele wartościowych przedsięwzięć, w tym:

 • Udział w międzynarodowej konferencji pt. „Developing a Liberal Strategy against Nationalism Online” (http://projektpolska.pl/konferencja-developing-a-liberal-strategy-against-nationalism-online/)
 • Leticia wraz z Marią Amparo (wolontariuszką projektu „Keep the cultural flame burning”) wzięła udział w spotkaniu dotyczącym możliwości wyjazdu do krajów hiszpańskojęzycznych, zorganizowane przez Koło Naukowe Blabel, w czasie którego promowaliśmy Wolontariat Europejski: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska/photos/pb.124533260905726.-2207520000.1410172670./855329991159379/?type=3&theater
 • Leticia i Esin wzięli udział w Biwaku Językowym, który odbył się w Ostrzeszowie – wolontariusze przygotowali warsztaty międzykulturowe, opowiadali o krajach z których pochodzą oraz zaprezentowali młodzieży możliwości jakie daje Wolontariat Europejski;
  http://ostrzeszowinfo.pl/aktualnosci/ostrzeszow/2188-biwak-gim1
 • Esin zaangażował się w wolontariat w trakcie Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, gdzie odpowiadał za wsparcie logistyczne wydarzeń organizowanych w trakcie festiwalu;
 • Esin, wspólnie z nauczycielami przygotował sztukę teatralną dla podopiecznych Szkoły Specjalnej;
 • Leticia i Esin wzięli udział w sztuce teatralnej przygotowanej wspólnie z innymi wolontariuszami EVS z Krakowa. Celem przedstawienia było promocja Wolontariatu Europejskiego oraz zachęcenie zgromadzonej publiczności do aktywności społecznej na rzecz innych; https://www.facebook.com/events/879495202075899/?fref=ts
 • wolontariusze zorganizowali także stanowisko promujące EVS w czasie pikniku europejskiego w Szkole Podstawowej Nr 24 oraz aktywnymi metodami (warsztaty, animowanie uczestników pikniku) starali się zachęcić młode osoby do udziału w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • Viktoria, Leticia i Esin wzięli udział w filmie promującym wolontariat jako drogę do zatrudnienia, w którym opowiadali o swojej motywacji do udziału w projekcie oraz korzyściach płynących z międzynarodowego wolontariatu;
  https://www.youtube.com/watch?v=svao72miTJo

Wszystkie wymienione aktywności przyczyniły się do zwiększenia widoczności projektu, jak i rozprzestrzeniania się idei Wolontariatu Europejskiego.