Project Description

Realizując projekt „Well volunteering” chcemy odpowiedzieć na potrzeby i cele organizacji goszczących, lokalnych społeczności i wolontariuszy, którzy zdecydują się wziąć w nim udział.

Cele projektu

 1. Umożliwienie wolontariuszom z różnych europejskich i pozaeuropejskich krajów udziału w 10-miesięcznym projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, stworzenie im warunków do nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, dzięki czemu staną się bardziej aktywnymi i świadomymi obywatelami, a także zwiększą swoją atrakcyjność na rynku pracy.
 2. Wsparcie placówek oświatowych w ich codziennej pracy i wprowadzenie nauki pozaformalnej i elementów uczenia się międzykulturowego. Wspierane będą: Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, Zespół Szkół w Giebułtowie, Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie, Zespół Szkół w Waganowicach.
 3. Poruszanie tematu dbania o własne zdrowie w kontekście pracy i życia zawodowego, poznanie idei slow life i slow fashion – pokazanie możliwości, które mają wpływ na jakość życia i świadomość wyborów.

Cele projektu wpisują się w priorytety EKS:

 • promują ideę solidarności (na kilku różnych poziomach: lokalnym,
  międzynarodowym i globalnym),
 • przyczyniają się do włączania osób zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawnych, seniorów),
 • promują ideę zaangażowania poprzez wolontariat, aktywizują młodzież i młodych dorosłych, wspierają poznawanie innych kultur,
 • opierają się na wartościach europejskich i pomagają w promowaniu metod działania w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Skąd pomysł na projekt?

Pomysł realizacji projektu w takim kształcie, dobór partnerów i tematyki dodatkowych szkoleń wynika z naszych doświadczeń, rozmów z wolontariuszami i partnerami, obserwacji otaczającej nas rzeczywistości i pojawiąjących się trendów. Młodzi ludzie coraz częściej szukają swojego miejsca poza utartymi szlakami i starają się być bardziej świadomymi konsumentami. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariusze będą mogli podzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Co ważne, organizacje goszczące podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, integrację i włączanie osób zagrożonych wykluczeniem – niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Drugą grupą są nasi podopieczni z Klubu Seniora. Wolontariusze będą odwiedzali seniorów od czasu do czasu, przygotowując np. wieczorki taneczne dla seniorów. Wspierając te działania, wolontariusze będą uczyli się jednocześnie w jaki sposób pracować z osobami wykluczonymi.

Poza codzienną pracą w placówkach, wolontariusze będą prowadzili warsztaty i mini projekty. Będą je przygotowywać według własnego pomysłu, którego celem będzie wykorzystanie i przekazanie wiedzy o tym, w jaki sposób można wykorzystać niepotrzebne ubrania.

Obecność wolontariuszy będzie miała pozytywny wpływ na lokalne społeczności. Przyczyni się również do rozwoju kompetencji językowych, kulturowych, komunikacyjnych, analitycznych zarówno kadry jak i uczniów. Ich obecność zachęci uczniów do uczenia się języków obcych, poznawania nowych kultur. Ponadto pomoże w rozwijaniu postawy otwartości, która w przypadku wielokulturowego Krakowa jest bardzo pożądana.

Realizacja projektu wzmocni także naszą organizację, wpływając na rozwój kompetencji pracowników, zdobycie cennego doświadczenia projektowego.

Działania i uczestnicy w projekcie

W projekcie przewidziane są 4 działania angażujące 14 wolontariuszy z różnych krajów. Początek działań zaplanowany jest na wrzesień 2021 r. Wszystko po to aby aktywności mogły rozpocząć się wraz z początkiem roku szkolnego, a zakończyć w czerwcu 2022.

Miejsca pracy wolontariuszy

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie – 8 wolontariuszy (z Hiszpanii, Włoch, Francji, Turcji i Egiptu),
 • Zespół Szkół w Giebułtowie – 2 wolontariuszy (z Niemiec i Gruzji),
 • Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie – 2 wolontariuszy (z Rosji i Francji),
 • Zespół Szkół w Waganowicach – 2 wolontariuszy (z Hiszpanii i Włoch).

Profil wolontariuszy

Poszukujemy młodych ludzi, którym bliskie są wartości EKS. Szukamy uczestników, którzy chcą włączyć się w propagowanie idei społeczeństwa opartego na zasadzie uczciwości i równości. Takiego społeczeństwa w którym na pierwszym miejscu stawiane są pluralizm, brak dyskryminacji, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i równość szans. Ponadto jesteśmy otwarci na osoby, które są narażone na wykluczenie ze względu na różnorodne czynniki: społeczne, zdrowotne, geograficzne.

Najważniejsza jest odpowiednia motywacja uczestników, chęć pomocy innym, rozwoju, zaangażowania, działania na rzecz bardziej włączającego i solidarnego społeczeństwa. Praca wolontariuszy będzie opierała się na wspieraniu placówek goszczących w codziennych zadaniach. Wolontariusze będą wspierali nauczycieli i asystentów w przygotowywaniu sali i materiałów dydaktycznych a uczniów podczas zajęć. Pomogą niepełnosprawnym uczniom w codziennych czynnościach. Dodatkowo, uczestnicy będą też mogli realizować własne pomysły na zajęcia.

Dodatkowe działania

Wolontariusze wezmą udział w warsztatach rozwojowych i warsztatach dotyczących well-beingu i slow fashion. Zajęcia poprowadzą koordynatorzy IB Polska i zewnętrzni trenerzy. Jeżeli któryś z nich będzie interesował się ta tematyka, to będzie to dodatkową wartością dla projektu. Pozwoli na wymianę doświadczeń z różnych krajów.

Wspólnie przygotują miniprojekt, angażując dzieci i młodzież w dawanie ubraniom drugiego życia. Wezmą udział w warsztatach krawieckich, na których naucza się przerabiać niepotrzebne ubrania na maskotki i torby. Warsztaty poprowadzą pracownicy CIS w Tychach.