Project Description

Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment(VAPE) to Projekt Partnerski finansowany przez program Komisji Europejskiej: Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, którego celem była wymiana doświadczeń pracowników zajmujących się edukacją młodych dorosłych (18-30 lat) z mniejszymi szansami w zakresie wolontariatu.

VAPE zwraca uwagę na różne historyczne uwarunkowania wolontariatu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W Europie Wschodniej i Centralnej w czasach socjalistycznych istniały różne formy i programy wolontariatu, jednak często obowiązkowego. Natomiast w Europie Zachodniej wolontariat był formą działalności dobroczynnej. Współcześnie wolontariat zaczyna być coraz częściej postrzegany jako droga do zatrudnienia lub przygotowanie do dalszej nauki. Wolontariat rozumiany jest jako każda forma dobrowolnej aktywności (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), podejmowanej ze względu na własny wybór i motywację, bez perspektyw zarobkowych.

Partnerzy zbadali lokalny, regionalny, narodowy i europejski kontekst wolontariatu, dzielili się dobrymi praktykami i rozwinęli nowe edukacyjne rozwiązania poświęcone przenoszeniu i wykorzystaniu rezultatów w czasie codziennych zajęć ich pracowników.

Dzięki 6 międzynarodowym seminariom 10 partnerów z 9 krajów Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej miało możliwość poznać m.in. nowe sposoby zwiększania szans na zatrudnienie młodych ludzi, który nabyli nowych doświadczeń i umiejętności będąc wolontariuszami.

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w Norymbergii, zostało przygotowane przez IB Franken. Maciej Otrębski zaprezentował finalną wersję filmu o wolontariacie przygotowaneg przez IB Polska we współpracy z IB Franken. Uczestnicy wzięli udział w dyskusji podsumowującej projekt i jego cele oraz rezultaty. Ponadto pracowali w grupach by zastanowić się nad możliościami przyszłej kooperacji i pomysłów na projekty. Ponadto ustalono podział zadań w celu przygotowania wspólnej części raportu i finalnej wersji rezultatów.

Rezultaty projektu:

1) Strona internetowa VAPE – Strona zawierająca informacje o projekcie, jego celach i strategii, informacje o organizacjach oraz wszelkie materiały wytworzone wspólnie przez partnerów.

2) Newsletter VAPE – W trakcie trwania projektu partnerzy przygotowali 6 biuletynów z info. podsumowującymi międzynarodowe seminaria. Dokumenty zawierają również info. o doświadczeniach partnerów i wizytach studyjnych oraz przedstawiają syt.wolontariatu w krajach uczest.

3) Kanał VAPE na Youtube – Na naszym kanale YouTube młodzi dorośli mówią o swoich doświadczeniach podczas wolontariatu za granicą (EVS), 1 film został wyprodukowany przez Internationaler Bund Polska.

4) Ulotka VAPE – Materiał w formie mini ulotki z podsumowaniem ukazaniem wolontariatu jako drogi do zatrudnienia.

5) Rekomendacja – Opierając się na wymianie wiedzy w ramach projektu, stworzono wstępne zalecenia dotyczące polityki w dziedzinie europejskiego wolontariatu.

Więcej o projekcie: http://vape.yes-forum.eu/

Materiały do pobrania: http://vape.yes-forum.eu/results/ i w dziale Newsletters

 

Podsumowanie spotkań w ramach projektu:

 

Spotkanie Grundtvig VAPE w Finlandii (22-23 lutego 2014)

Piąte ponadnarodowe spotkanie projektu Grundtvig VAPE odbyło się w siedzibie organizacji Musikcafé Aftereight w Jakobstad w Finlandii w dniach 22-23 lutego 2014 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki Barnardo´s z Wielkiej Brytanii, CMO Groningen z Holandia, Caritas der Dioseze Graz-Seckau z Austrii, Pitea Komun i Szwecja, Centrul de Voluntariat Resita z Rumunii, Internationaler Bund z Niemiec, Internationaler Bund Polska, Musikcafe After Eight z Finlandii i Yes Forum z Niemiec. Przedstawiciele Tmelnik z Republiki Czeskiej nie byli w stanie uczestniczyć w spotkaniu.

Celem dwudniowego spotkania było poznanie i wymiana dobrych praktyk związanych z wolontariatem i zaangażowania społeczności w prace społeczne na rzecz społeczności lokalnych. Omówienie problematyki związane z propagowaniem wolontariatu na arenie lokalnej i międzynarodowej. Został również ustalony terminy i miejsce kolejnego spotkania, na 2-3 czerwca w Norymbergii.

 

Krakowskie spotkanie projektu VAPE (6-19 września 2013)

Kolejne międzynarodowe spotkanie w ramach  projektu „Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment” (VAPE), odbyło się w Krakowie w dniach 16-19 września 2013 roku. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci Tmelník o.s. z Czech, Internationaler Bund Franken z Niemiec, Austria  Gratz Caritas,  Barnardo’s z Wielkiej Brytania, Musikcafe After Eight z Finlandii, YES Forum z Niemiec, Pitea Municipality ze Szwecji, CMO Groningen z Holandii, Centrul de Voluntariat Resita  z Rumunii.

Spotkanie było zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia Siemacha, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Festiwalu Kultury Żydowskiej. Pierwszego dnia uczestnicy skupili się na tematyce wolontariatu w Polsce i w Austrii, natomiast drugiego dnia podczas wizyt studyjnych uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z działalnością i wdrażaniem dobrych praktyk w ramach wolontariatu przez Festiwal Kultury Żydowskiej i Stowarzyszenie Siemacha.

 

Spotkanie uczestników projektu VAPE w Liverpoolu (5-6 marca 2013)

Trzecie spotkanie uczestników projektu VAPE (Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment), w którym Internationaler Bund Polska bierze aktywny udział, odbyło się w dniach 5-6 marca 2013, w siedzibie organizacji Barnardo’s.

Pierwszy dzień seminarium został podzielony na 3 tematyczne panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy projektu zdobyli nową praktyczną wiedzę z zakresu wolontariatu oraz wymienili się doświadczeniem.

Panel I poruszył problem – form i zasad wspierania wolontariuszy przez organizacje?. Panel II poświęcony został w całości tematowi – wolontariat drogą do zatrudnienia. Poruszony został problem rzeczywistego wpływu pracy na zasadzie wolontariatu na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Panel III, poświęcony został wewnętrznym sprawom organizacyjnym, zagadnieniom dotyczącym dalszego sprawnego przebiegu projektu VAPE. Rozdzielono zadania, jak również wyciągnięto pierwsze wnioski z dotychczasowego przebiegu VAPE.

Na spotkaniu został również zaprezentowany pierwszy newsletter stworzony w ramach projektu. A w nim między innymi artykuł o wolontariacie w Rumunii.

Organizacje partnerskie w projekcie to: CMO Groningen (Holandia), Centrul de Voluntariat Resista (Rumunia), Barnardo?s (Wielka Brytania), Pitea municipality, Labor market and adult education (Szwecja), Tmelník o.s (Republika Czeska), Youth and European Social Work Y.E.S Forum (EWIV) (Niemcy), Internationaler Bund Franken (Niemcy), Caritas der Diözese Graz Seckau (Austria), Musikcafé After Eight (Finlandia).

 

Projekt VAPE – Wizyta studyjna w Caritas, Graz (14- 15 luty 2013)

W ramach projektu 'German Plus’ (finansowane przez European Integration Fund, European Refugee Fund) uczestniczki wzięły udział w lekcji języka niemieckiego dla imigrantów. Podczas zajęć osoby uczą się języka specjalistycznego pomocnego w pracy (gastronomia, spawacz, praca z metalem, sprzątanie) oraz słownictwa przydatnego w kontaktach formalnych (urzędy, instytucje), a podczas konwersacji mają możliwość porozmawiania o swojej bieżącej sytuacji i problemach.

Gospodarze przedstawili następnie ideę nowo powstającego centrum 'Open Learning Center'(finansowane w ramach European Social Fund). Placówka ma oferować infrastrukture, sprzęt i specjalistów wspomagających nabywanie nowych kwalifikacji i diagnozę umiejętności już posiadanych, które zostały nabyte podczas procesu edukacji w innym kraju.

Kolejne centrum to 'Divan’. Praca jednostki koncentruje się wokół problemów małżeństw przymusowych i handlu ludźmi. To centrum w którym udzielana jest pomoc szczególnie kobietą w trudnej sytuacji. Projekt Divan wspiera kobiety w sytuacji problemów rodzinnych, wspomaga integrację indywidualną, łączenie rodzin, wspiera kobiety, które padły ofiarą tzw. przemocy honorowej.

Divan oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawnicze a również interwencje w sytuacji rozpoznania przemocy domowej wobec kobiet. Pracownicy centrum są przygotowani do kontaktu w 8 językach (niemiecki, angielski, zaza, armeński, bośniacki, chorwacji i serbski).

Na koniec podjęty został temat główny projektu VAPE czyli wolontariat. Organizacja promuje wolontariat w każdym momencie życia, czyli oferta jest skierowana do uczniów, studentów, osób pracujących, poszukujących pracy czy seniorów, a również grup parafialnych, regionalnych i firm. Proponuje wolontariat długo i krótko terminowy. W Caritas Styria w 2011 współpracowało z 770 wolontariuszami w 70 oddziałach. A dodatkowo wspierana jest przez 3500 wolontariuszy działających we współpracy z parafiami rzymsko-katolickimi.

Przedstawicielka Caritas opowiedziała kolejno o projektach wolontariackich, motywacji austrackiej młodzieży, dzieci i dorosłych do podejmowania działań i aktywności mającej na celu pomoc w organizacji zbiórek, imprez, tłumaczenia. Natomiast Young Caritas oferuje projekty wolontariatu dla dzieci i młodzieży.

 

Spotkanie uczestników projektu VAPE w Groningen (21-22 listopada 2011)

Kolejne spotkanie uczestników projektu VAPE (Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment), w którym Internationaler Bund Polska bierze aktywny udział, odbyło się w dniach 21-22 listopada 2011, w siedzibie organizacji CMO Groningen.

Pierwszy dzień został podzielony na 2 panele dyskusyjne, poprzedzone warsztatami. Warsztaty poświęcone zostały zagadnieniu motywacji (proces motywacji, rodzaje motywacji, zwiększanie motywacji). Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Klaske van der Veen (wolontariuszka CMO Groningen).

Podczas I panelu ?Kondycja wolontariatu we współczesnej Europie? dyskusja prowadzona była w oparciu o przygotowane wcześniej przez uczestników projektu prezentacje (ok. 15 min) dotyczące wolontariatu w ich krajach(historia, uwarunkowania prawne, stosunek społeczeństwa, stan obecny) oraz w ich organizacjach (liczba wolontariuszy, ich zaangażowanie, problemy (lub ich brak) w pozyskiwaniu i zatrzymaniu wolontariuszy).

II panel poświęcony był sprawom organizacyjnym, omówione zostały zagadnienia dotyczące dalszego sprawnego przebiegu projektu VAPE i rozdzielono zadania. Organizacje partnerskie w projekcie to: CMO Groningen (Holandia), Centrul de Voluntariat Resista (Rumunia), Barnardo?s (Wielka Brytania), Pitea municipality, Labor market and adult education (Szwecja), Tmelník o.s (Republika Czeska), Youth and European Social Work Y.E.S Forum (EWIV) (Niemcy), Caritas der Diözese Graz-Seckau (Austria).