Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje w 2022 roku na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Imielinie i Lędzinach usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych.