Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w 2015 roku projekt ,,Seniorzy w działaniu”. Jego oferta skierowana była przede wszystkim do mieszkańców Tychów powyżej 60 roku życia. Jego celem było podniesienie poziomu aktywności społecznej osób starszych. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Projekt składał się z kilku części:

  • KLUB AKTYWNYCH

Propozycja dla tych osób, które mają ciekawe pomysły i chcą przyczyniać się do wprowadzania korzystnych zmian w swoim otoczeniu. Członkowie klubu wzięli udział w cyklu szkoleń z zakresu planowania i realizowania działań społecznych.

  • WOLONTARIAT SENIORA

Ta forma działalności była okazją do tego, by zaangażować się w pracę na rzecz potrzebujących, poprzez podejmowanie aktywności w organizacjach pozarządowych i instytucjach państwowych.

  • WARTO ROZMAWIAĆ

W ramach projektu nagrane zostały wywiady z wybranymi osobami, ich historie zostały spisane i opublikowane na naszej stronie internetowej.