Project Description

W dniach 26-30 listopada w belgijskim Alden Biesen odbyło się seminarium kontaktowe programu Erasmus + Edukacja Dorosłych poświęcone współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja 2). Jedną z trzech polskich organizacji wytypowany do udziału w seminarium przez Narodową Agencję była fundacja Internationaler Bund Polska reprezentowana przez Pawła Świerzko.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich krajów europejskich. Uczestnicy seminarium reprezentowali głównie instytucje publiczne a także prywatne (biznes) oraz organizacje pozarządowe.

Przewodnim tematem spotkań i szkoleń było promowanie i wspieranie współpracy organizacji, instytucji i firm na rzecz wzmacniania ludzi w ich edukacji i rozwoju. Celem spotkania było utworzenie jak największej liczby partnerstw. Z udziałem IB Polska powstał zarys projektu skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z czterech krajów partnerskich (Belgia, Czechy, Rumunia, Polska). W najbliższej przyszłości organizacje wchodzące w skład partnerstwa zamierzają uszczegółowić wniosek i złożyć go do 31 marca 2015 r. z nadzieją na jego realizacje w latach 2015- 2017r . Całość seminarium była niezwykle ciekawym doświadczeniem, które zaowocowało zdobyciem wielu nowych kontaktów, poszerzeniem wiedzy i doświadczenia, a w wymiarze czysto formalnym możliwością wzięcia udziału w realizacji nowych projektów.