Project Description

Projekt „Prowadzenie Punktu Informacyjnego” jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. osób o niskich dochodach, ofiar przemocy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym) i ich rodzin mieszkających na terenie miasta Tychy. W ramach projektu funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny zlokalizowany w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30/209. Punkt jest czynny dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa w godzinach 9-12). Udzielane jest poradnictwo prawne, socjalne, społeczno-formalne (społeczno-obywatelskie), psychologiczne w celu przedstawienia optymalnego rozwiązania zaistniałej trudnej sytuacji życiowej. Oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji pracownika socjalnego, prawnika i psychologa. Oferujemy m.in. pomoc w zakresie sporządzania pism, wniosków urzędowych, sądowych, wypełniania dokumentów, wspieramy w kontaktach z instytucjami, informujemy na temat przysługujących uprawnień. W realizację zadania są zaangażowani pracownicy fundacji Internationaler Bund Polska, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami/rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz współpracują stale z instytucjami i organizacjami udzielającymi wsparcia. Zadanie finansowane jest przez Urząd Miasta Tychy. Kolejne edycje projektu realizowane są od 2012 roku.

Kontakt:

Punkt Informacyjny
Barona 30/209 (2 piętro) – ,,Balbina Centrum”
budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
osoba do kontaktu: Paweł Świerzko (pracownik socjalny IB Polska)
tel.: 507-342-996