Project Description

Projekt: Prowadzenie Tyskiej Srebrnej Linii dla Seniora realizowany jest w ramach zadania publicznego z zakresu  „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” i finansowany z budżetu Miasta Tychy.
Czas realizacji projektu to 3 miesiące począwszy od 5 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku z opcją przedłużenia do końca grudnia 2024 r.

Całkowity koszt projektu to 3780,00 zł. (3 miesiące)

Celem projektu jest rozwój poradnictwa w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. W ramach projektu prowadzony jest dla seniorów telefon informacyjny ,,Tyska Srebrna Linia dla Seniora” pod numerem telefonu: 793 516 516 czynny od poniedziałku do piątku przez 3 godziny dziennie w zakresie funkcji informacyjnej, konsultacyjnej, doradczej lub interwencyjnej. Adresatami projektu są mieszkańcy miasta Tychy, w wieku 60+. Miejscem realizacji zadania jest tyska siedziba fundacji Internationaler Bund Polska przy ul. Edukacji 11A.

Telefon jest obsługiwany przez zatrudnionego specjalistę o doświadczeniu w pracy na stanowisku pracy o podobnym charakterze (poradnictwo obywatelskie, praca socjalna, animacja projektów senioralnych).

Zakres merytoryczny porad obejmuje:

  • udzielanie informacji i kierowanie do właściwych podmiotów/jednostek zgodnie ze zgłoszonym problemem
  • udzielanie informacji na temat realizowanych w mieście projektów społecznych na rzecz osób starszych
  • prowadzenie rozmów wspierających.

Projekt: „Srebrnej Linii” jest ujęty w programie polityki senioralnej dla miast Tychy na lata 2020 – 2027.