Project Description

Klub Seniora Platyna w Tychach 

w 2024 roku prowadzony jest w ramach zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – pod nazwą:  „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia”.
Zadanie finansowane jest z budżetu miasta Tychy.

W ramach prowadzonego ośrodka dostępne jest dla seniorów miejsce spotkań i integracji pod nazwą „Klub Seniora Platyna” mieszczący się przy siedzibie tyskiego biura fundacji IB Polska przy ul. Edukacji 11 A.

Ośrodek otwarty jest codziennie w godz. od 11.00 do 16.00.

W ramach zadania prowadzone są różne formy zajęć dla seniorów zarówno o charakterze integracyjnym, rozrywkowym, aktywizującym i edukacyjnym. Seniorzy mogą wybrać te formy aktywności, które odpowiadają im preferencjom, możliwościom i zainteresowaniom. Spośród szerokiej, przygotowanej specjalnie z myślą o seniorach oferty, seniorzy mogą skorzystać między innymi z aktywności takiego typu jak:
 • zajęcia z rękodzieła
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia z gimnastyki oczu i relaksacji
 • treningi pamięci – gry i zagadki umysłowe
 • turnieje gier planszowych
 • spotkania grupy muzyczno – wokalnej
 • spotkania grupy artystyczno- kabaretowej
 • imprezy okazjonalne/(biesiady, bale, andrzejki) zorganizowane poza siedzibą Klubu
 • spotkania koła wolontariuszy
 • spotkania Samorządu Klubu Aktywnego Seniora
 • spotkania otwarte/okazjonalne z zespołem muzycznym Platyna – wspólne śpiewanie w Klubie Platyna
 • wyjścia – wyjazdy (spacery, niedalekie wycieczki połączone ze zwiedzaniem pobliskich atrakcji, zabytków, otwartych wystaw, itp.)
 • wieczorki poetyckie
 • kącik kinomana – projekcja wybranych filmów z omówieniem
 • prelekcje tematyczne prowadzone przez wolontariuszy, w tym związane z nowoczesną technologią i
  płynącymi z niej korzyściami i zagrożeniami
 • dyżury animatora – spotkania i konsultacje indywidualne
Zajęcia prowadzone są przez animatora Klubu oraz pasjonatów różnych dziedzin i zaangażowanych wolontariuszy.
Do dyspozycji seniorów jest także sporych rozmiarów biblioteczka, kącik prasowy oraz zaplecze socjalne gdzie można samodzielnie przygotować sobie kawę czy herbatę oraz poczęstować się drobnymi przekąskami. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Projekt pod nazwą „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia” przewidziany do realizacji jest w okresie od 2-go stycznia do 31 grudnia 2024 roku i przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Tychy, którzy ukończyli 60 lat. Przewidywana liczba miejsc w projekcie: 65.