Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Tychy

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 31,09924 ton żywności;
  • 9800 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 44 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  cztery warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

  • edukacji finansowej – 2 spotkania dla 29 uczestników
  • niemarnowania żywności – 2 spotkania dla 15 uczestników