Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w latach 2015, 2017 i 2018 na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach trzy edycje Programu Aktywnej Integracji (PAI) dla grupy 20 beneficjentów każda. W ramach projektów prowadzone były warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób kierowanych przez Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. (Na zdjęciu wolontariuszki EVS na spotkaniu z osobami bezrobotnymi)