Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w 2015, 2017, 2018, 2019 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach cztery edycje Programu Aktywnej Integracji (PAI).

W ramach projektów prowadzone były warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób kierowanych przez Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na zdjęciu wolontariusze EVS na spotkaniu z osobami bezrobotnymi.