Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w latach 2015, 2017, 2018 oraz realizuje w 2019 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach cztery edycje Programu Aktywnej Integracji (PAI). W ramach projektów prowadzone były warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób kierowanych przez Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (na zdjęciu wolontariuszki EVS na spotkaniu z osobami bezrobotnymi).