Project Description

6 lat Programu ‘Otwarty Kraków’ za nami, teraz przyszedł czas na ewaluację.

„Otwarty Kraków” stanowi strategię działania podjętą przez Urząd Miasta Krakowa, która zakłada szereg działań na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym. Projekt „Otwarty Kraków” został przygotowany dla wszystkich obywateli miasta, również z myślą o przedstawicielach mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Krakowie.

Ewaluacja projektu “Otwarty Kraków’, została przeprowadzona przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Internationaler Bund Polska oraz Fundację „Instytut Polska – Ukraina”, przy wsparciu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, w ramach zadania publicznego: „Partycypacyjne opracowanie rekomendacji do aktualizacji polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie – Partycypacyjne opracowanie aktualizacji Programu Otwarty Kraków.”

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa”