Project Description

Projekt „Nothing about us without us” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Projekt „Nothing about us without us” realizowany był w Krakowie. W projekcie wzięły udział cztery osoby, jedna zakończyła swój udział wcześniej.

Wolontariuszki Caroline z Francji i Joana z Hiszpanii pracowały w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes, gdzie brały udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w centrum dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast Salvador z Hiszpanii i Kim z Francji realizowali wolontariat w Stowarzyszeniu U Siemachy w ośrodkach, które udzielają pomocy młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie wzmacniane są wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

W projekcie skupiliśmy się nad problemami bezrobocia i polityki młodzieżowej przez praktyczne doświadczenia i nie formalną edukację promujące międzykulturową współprace.

Spotkanie z młodzieżą – rozmawiamy o bezrobociu

W ramach rozpowszechniana rezultatów projektu zorganizowaliśmy z wolontariuszami spotkanie z młodzieżą w Krakowie, gdzie poruszyliśmy tematy bezrobocia wśród młodych ludzi, politykę państw UE dotyczącą młodzieży, praw jakie przysługują młodym ludziom a niejednokrotnie są łamane lub nie przestrzegane. Wolontariuszki z Francji Kim i Caroline z pomocą koordynatorki poprowadziły spotkanie. Została przygotowana krótka prezentacja multimedialna, która była punktem wyjścia do dyskusji. Młodzi ludzie z różnych krajów mieli okazję się wymiany i konfrontacji doświadczeń wyniesionych ze swoich krajów. Zaproszeni młodzi ludzie z Francji, Ukrainy, Czech i Polski rozmawiali o sytuacji w ich krajach. Zgodnie przyznali, że projekty EVS są doskonałą możliwością na rozwijanie swoich umiejętności i doświadczeń by lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Między innymi dzięki możliwości poznania przedstawicieli obszarów o odmiennej kulturze niż rodzima, nauce języków, wymianie doświadczeń i wiedzy.

Ulotka o Wolontariacie Europejskim

Wolontariuszki wraz z koordynatorką przygotowały ulotkę i plakat promującą wolontariat europejski jako dobrej możliwości na zdobycie dodatkowego doświadczenia, poznania innych krajów i kultur, stylów życia. Ulotki i plakaty zostały rozprowadzone w urzędach pracy w Krakowie i okolicach oraz na krakowskich uczelniach.

Plany na przyszłość naszych wolontariuszy

Caroline, Francja 27 lat
Podczas pobytu w Polsce nauczyła się języka polskiego i zaprzyjaźniła z podopiecznymi na rzecz których pracowała. Chce wrócić do Polski by spróbować szczęścia pracując w zawodzie psychologa.

Kim, Francja, 20 lat
Po wolontariacie wróciła do Paryża by rozpocząć studia na kierunku artystycznym. Dzięki wolontariatowi miała okazję doświadczyć jak wielką radość sprawia jej praca z dziećmi.Myśli o związaniu z tym swojej przyszłości.

Salvador, Hiszpania, 24 lata
Po powrocie do Hiszpanii ma zamiar ukończyć studia prawnicze. Dzięki wolontariatowi odkrył nową pasję – nauczanie języka hiszpańskiego. Myśli o zostaniu nauczycielem swojego ojczystego języka w którymś z krajów UE.

Projekt był realizowany i finansowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2 Wolontariat Europejski.