Project Description

Projekt Move on został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Aktywne wolontariuszki w Krakowie

W ramach projektu gościliśmy w Krakowie 6 wolontariuszek. Annabel z Włoch, Barbarę i Edit z Węgier, Innę z Ukrainy, Sofie z Portugalii i Nandę z Holandii. Inna, Edit, Barbara i Sofia pracowały w ośrodkach socjoterapeutycznych w Stowarzyszeniu Siemacha. Projekt był tak skonstruowany, że na początku umożliwił wolontariuszkom przystosowanie się do nowych warunków. Do nowości związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, nauką języka polskiego, poznawania kultury, czy historii kraju, Krakowa jak i z rozpoczęciem nowej pracy.

Wolontariuszki miały  przydzielonych koordynatorów działań, którzy wprowadzili je w nowe obowiązki poprzez asystowanie zatrudnionym tam wychowawcom i terapeutom. Z czasem wolontariuszki zaczęły współprowadzić zajęcia, w tym zajęcia edukacyjne, sportowe, muzyczne, plastyczne oraz międzykulturowe. Wspierały także dzieci w ich codziennym odrabianiu zadań domowych. Stowarzyszenie „Siemacha” organizuje także wyjazdy i wycieczki dla swoich podopiecznych, na taką wycieczkę wyjechały Barbara i Sofia. Wolontariuszki realizowały swoje autorskie projekty, jak: nauka j. angielskiego, tygodnia mody, warsztaty poświęcone wielokulturowości gdzie pokazywały swoje kraje oraz obyczaje w nich panujące.

Annabel i Nanda pracują w ZSS nr 11. W okresie wakacyjnym szkoła była nieczynna, dlatego działania wolontariuszek zostały przeniesione do Stowarzyszenia „Siemacha”. Zadania wolontariuszek pracujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 były różne i nie zawsze przeprowadzane w tym samym czasie. Każda z wolontariuszek pomaga w wielu dziedzinach w zależności od potrzeb i obszaru w którym czuły się kompetentne w pracy. Wolontariuszki pracowały z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, które uczęszczają do szkoły, wspomagały nauczycieli i terapeutów, którzy dostarczają im różnych umiejętności: umiejętności życia, sztuki i rzemiosła, jak również terapii leczenia poprzez różne bodźce.

Dodatkowe działania i inicjatywy wolontariuszek

Wolontariuszki przedstawiły również własne inicjatywy. Dzięki temu zaczęły prowadzić zajęcia z animacji językowej z języka angielskiego dla dzieci i robią warsztaty antydyskryminacyjne. Pokazywały dobre praktyki jakie stosowane są w ich krajach z dziećmi niepełnosprawnymi dla nauczycieli w placówce. Jednak głównie wolontariuszki w szkole były odpowiedzialne za pomoc uczniom w procesie pedagogicznym pod kierunkiem nauczycieli. Wspierały uczniów podczas zajęć takich jak rysunek, śpiew, praca z komputerem, gry ruchowe, szkolenia ubierania się, szycie, gra na instrumentach muzycznych, ogrodnictwo, gotowanie, prace artystyczne i warsztaty ceramiczne. Pomagały też w karmieniu dzieci niepełnosprawnych, świadczyły indywidualną pomoc uczniom podczas zajęć.

Dodatkowo wolontariuszki w ramach działań związanych z rozpowszechnianiem rezultatów poznały członków i członkinie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent i zaangażowały się w jego działalność. Dzięki temu Barbara, Nanda i Sofia pracowały przy Międzynarodowym Dniu Dziecka, 2 czerwca 2013 roku, podczas którego dzieci z wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych oraz religijnych skonstruowały swoje miasto Kraków. Dodatkowo większość wolontariuszek uczestniczy w projekcie „Unzere Kinder”, gdzie dzieci poprzez warsztaty artystyczne poznają kulturę żydowską.

Wolontariuszki również zaangażowały się w organizacje konferencji  „DIK I NA BISTAR – Roma Genocide Remembrance Initiative 2013” Conference and Commemoration. Zorganizowanej przez stowarzyszenie ternYpe – International Roma Youth Network – Międzynarodowa Siec Organizacji Młodzieżowych Romskich . Podczas której do Krakowa  przyjechało 500 osób aby upamiętnić zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej. Inicjatywa ta miała na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji politycznych dotyczącej eksterminacji Romów w czasie II wojny światowej.

Wolontariuszki również zaangażowały się w organizację warsztatów o tematyce międzykulturowego dialogu między pokoleniami w Ośrodku Wsparcia Dla Osób Starszych realizowanych przez Internationaler Bund Polska. Wzięły również udział w krótkim reportażu Krakowskiej Telewizji Internetowej o Wolontariacie Europejskim, przygotowanym przez praktykanta z Niemiec – Andreasa Eisolda goszczonego przez IB Polska.

 

Ponadto wolontariuszka Edit rozpocznie współpracę z Fundacją Kobiecą eFKa, a Nanda z Caritasem w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt. Efektem tych dodatkowych działań zainicjowanych przez Internationaler Bund Polska jest wspólna wymiana doświadczeń, dobrych praktyk w działaniu oraz propagowanie EVS.