Project Description

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje kolejny projekt zagranicznych mobilności zawodowych młodzieży. „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami” to projekt w ramach którego zaplanowano 7 wyjazdów na praktyki dla uczniów szkół specjalnych z Krakowa, Bochni i Chorzowa. Młodzież będzie zdobywać nowe doświadczenia zawodowe w Grecji i w Niemczech.

Zagraniczne mobilności zawodowe w ramach projektu realizowane są przez konsorcjum, w skład
którego oprócz naszej fundacji wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w
Krakowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
w Chorzowie.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego projektu: „Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.