Project Description

Projekt Mobility for Solidarity został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

logo Europejski Korpus Solidarności

Głównym celem naszego projektu „Mobility for Solidarity” realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jest wspólna praca i integracja wolontariuszy, nauczycieli, uczniów, ich rodzin i społeczności lokalnej skupionej wokół Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 (ZSS 11) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 (ZSP 11) w Krakowie. Chcemy aby wolontariusze pracujący z wychowankami i nauczycielami stali się częścią społeczności lokalnej, aby realizowane przez nich działania zgodnie z ideą solidarności społecznej służyły wszystkim wymienionym aktorom. Pragniemy aby element wielokulturowości, który wolontariusze wnoszą do projektu otwierał osoby, z którymi będą mieli kontakt i do których kierowane będą ich działania, na różnorodność, wspólne wartości europejskie, które dzielimy, a podejmowane przez nich działania wspierały włączenie społeczne osób wykluczonych.

Pierwszym celem projektu jest praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych dwóch placówek goszczących i wsparcie w realizacji ich misji edukacyjnej. W przypadku pracy na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 dodatkowym aspektem będzie wspieranie włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

Ponadto w obu placówkach wolontariusze będą dbali o to aby przekazać informacje o swojej rodzimej kulturze. Poznanie osoby z innego kraju umożliwia poszerzenie horyzontów i integrację.

Drugim celem jest promocja idei działań solidarnościowych i wolontariatu. Chcemy aby wolontariusze z naszą pomocą zorganizowali w placówkach goszczących warsztaty i zastanowili się wraz z podopiecznymi czym tak naprawdę jest solidarność, jak może się przejawiać i dlaczego jest ważnym elementem życia społecznego. Owocem takiego spotkania będzie wspólne działanie obu placówek goszczących i wszystkich wolontariuszy. Uczestnicy sami wybiorą temat, miejsce i czas oraz wspólnie zorganizują wydarzenie. Dla podopiecznych będzie to również możliwość uczenia się przez działanie, a dla wolontariuszy możliwość wykorzystania metod uczenia się nieformalnego.

Trzecim celem naszych działań jest rozwój osobisty i społeczny wolontariuszy biorących udział w projekcie. Dzięki pracy w nowym, wielokulturowym środowisku, uczestnicy zdobędą szereg nowych kompetencji takich jak umiejętność pracy w zespole, pracy indywidualnej, poznają język i kulturę polską, usprawnią komunikację w języku angielskim i innych językach, którymi będą mieli okazję się posługiwać podczas projektu. Nauczą się odpowiedzialności za siebie i innych, poznają podstawy pracy pedagogicznej w polskiej szkole.