Project Description

Projekt „Provision of individual services for refugees at heightened risk, group activities for community building, outreach initiatives” (w skrócie nazwany Miejsce Otwarte) ma na celu zaoferowanie różnych usług, które przyczynią się do poprawy integracji uchodźców, a także ich dobrostanu i dostępu do różnych usług i informacji.

Operatorem projektu jest Fundacja Internationaler Bund Polska

Czas trwania projektu: 2024 rok (12 miesięcy)

W ramach działania zostały zaplanowane następujące aktywności:

1) Fundacja Internationalier Bund Polska i Fundacja Zustricz planują utworzenie punktów informacyjnych w Krakowie. Punkty te mają na celu pomoc osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową lub korzystającym z niej, niezależnie od ich pochodzenia, poprzez oferowanie kompleksowego pakietu informacji. Pakiet ten będzie dostępny w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim, zawierając szczegółowe informacje na temat różnych dostępnych dla nich usług rządowych i humanitarnych.

2) Zustrich i Kalejdoskop Kultur zorganizują wsparcie psychologiczne (tzw. Usługi Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego – MHPSS) w Krakowie i Wrocławiu. Planują aktywnie zaangażować się w tworzenie grup wsparcia, rozpowszechniając istotne informacje na temat MHPSS. Kalejdoskop Kultur będzie współpracować ze Stowarzyszeniem Nomada na poziomie lokalnym, ustanawiając skuteczne ścieżki skierowania osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i działania informacyjne w regionie.

4) Fundacja Zustricz przeprowadzi szkolenia doskonalące umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych specjalnie dla osób poszukujących pracy, prowadzone przez doświadczonego doradcę HR. Sesje te skierowane są do kobiet i młodych osób, w zakresie aktywizacji zawodowej. Ponadto uczestnicy będą mieli dostęp do indywidualnych konsultacji zarówno w placówkach mobilnych, jak i w Krakowie.

Ponadto w Krakowie Miejsce Otwarte (na os. Górali 24) to miejsce spotkań, zabawy, rozwoju i integracji. To przestrzeń przyjazna dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, płeć czy narodowość, gdzie w ramach projektu Fundacja IB Polska organizuje:

  •     zajęcia plastyczne i artystyczne,
  •     zajęcia sportowe i relaksacyjne,
  •     zajęcia edukacyjne i gry zespołowe,
  •     spacery po Krakowie i rozmowy przy kawie,
  • wsparcie psychologiczne i informacyjne,
  • wsparcie prawne dzięki Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Projekt Miejsce Otwarte, który prowadzi fundacja IB Polska, jest realizowany w partnerstwie z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców i we współpracy z fundacją ZUSTRICZ oraz fundacją Kalejdoskop Kultur z Wrocławia.