Project Description

Miasto w Mieście -1 Projekt, 3 kraje, 3 wyjazdy.

Końcem sierpnia 22-27/08/2016 do Krakowa przyjechała grupa włosko-niemieckich animatorów kultury, pedagogów oraz socjoterapeutów w celu wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie „Miasto w Mieście”, finansowanym ze środków programu Erasmus+.

Pomysłodawcą projektu jest niemiecka organizacja FAIRbund, która od wielu lat współpracuje z Internationaler Bund Polska przy organizacji mobilności zawodowych, wolontariatu, wymian.

Projekt stawia sobie za cel edukację kulturową i społeczną dzieci i młodzieży w formie warsztatów i zajęć pod opieką instruktorów, pedagogów, artystów oraz wolontariuszy. Poprzez takie przedsięwzięcie młodzi uczestnicy mają możliwość stworzenia własnego miasta, ucząc się tym samym pracy w grupie, kreatywności i odpowiedzialności. Budowie miasta towarzyszą różne warsztaty, zajęcia i gry dla młodzieży. Dzieci i młodzież wspólnie zagospodarowują przestrzeń, w której się znajdują poprzez budowę domków. Rozwijają przy tym swoje umiejętności techniczne, nabywają kompetencje społeczne oraz zdobywają wiedzę na różne tematy związane np. z kulturą, tradycją, różnorodnością itd.

W celu zorganizowania podobnego wydarzenia w Krakowie, przez tydzień włosko-niemiecka grupa odwiedzała różne placówki by móc wymienić się doświadczeniami dotyczącymi aktywności wakacyjnych i form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Miejscem spotkań były następujące instytucje: Urząd Miasta Krakowa, Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana, Muzeum Historyczne (Kamienica Hipolitów), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Siemacha oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. W trakcie spotkań uczestnicy mieli szanse na zapoznanie się z ofertą dla dzieci, finansowaniem projektów/ półkolonii przez miasto oraz poszczególne placówki, poznaniem praktyk pedagogicznych oraz nadrzędnych celów instytucji. Dzięki licznym dyskusjom, prezentacjom, hospitacji oraz czynnego udziału w zajęciach, nawiązała się chęć zorganizowania wspólnego projektu ? wymiany polsko- niemieckiej oraz polsko- włoskiej młodzieży. Tak więc projekt ten umożliwił zbudowanie kontaktów, które posłużą w przyszłości każdej ze stron.