Project Description

Magazyn redagowany jest przez uczestników Klubu Seniora Platyna. Jest przygotowywany przez seniorów dla seniorów. Wydano 8 numerów tej gazety (ostatni numer w grudniu 2018). Publikacja jest zbiorem autorskich tekstów: artykułów, opowiadań, wywiadów, reportaży czy felietonów zilustrowanych własnymi zdjęciami i grafikami poświęconych przede wszystkim problematyce senioralnej na terenie Tychów. Od samego początku ,,Na przekór” otwarte było na inne środowiska senioralne, zapraszało do współpracy nowe osoby. Z czasem udało się także zatrudnić profesjonalnego redaktora, który poprowadził regularne warsztaty dziennikarskie. W 2018 roku gazeta otrzymała własny numer ISSN: 2544-8706 nadany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Pismo jest dystrybuowane jest w klubach seniora i instytucjach.