Project Description

Projekt „Keep the cultural flame burning” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”

Realizacja projektu „Keep the cultural flame burning” pozwoliła osiągnąć szerokie korzyści dla wszystkich stron uczestniczących w projekcie. Dzięki pięciu miesiącom spędzonym w Szkole Podstawowej Nr 24 i pracy z dziećmi, wolontariusze rozwinęli szereg umiejętności twardych, jak i miękkich.

Udział w projekcie uwrażliwił wolontariuszy na odmienność, a także sprawił, że stali się osobami bardziej elastycznymi, potrafiącymi dostosować się do różnych sytuacji. Przygotowywanie zajęć dla dzieci i młodzieży rozwinęło kreatywność wszystkich uczestników projektu, a nowo poznane metody pracy wolontariusze wykorzystać będą mogli w dalszej pracy z młodzieżą – Maria Amparo pracuje w Szkole Podstawowej, natomiast Mehmet po powrocie do Turcji także zostanie nauczycielem.

Ponadto, wolontariusze odpowiedzialni byli za przygotowanie szeregu eventów dla szkoły, jak i społeczności lokalnej dzielnicy Nowy Bieżanów, a także całego Krakowa, dzięki czemu zyskali umiejętności związane z planowaniem budżetu, przygotowaniem i realizacja˛ przedsięwzięć na większą skalę.

W ciągu pięciu miesięcy trwania projektu wolontariusze zorganizowali dni hiszpańskie, tureckie i węgierskie, współorganizowali angielskojęzyczny konkurs teatralny oraz przygotowali piknik na Dzień Dziecka adresowany dla dzieci i młodzieży nie tylko ze Szkoły Podstawowej Nr 24, ale i całej społeczności dzielnicy Nowy Bieżanów. W czasie trwania pikniku odpowiedzialni byli za przygotowanie stoiska promującego współpracę ponadnarodowę w wymiarze europejskim oraz EVS.

Wolontariusze, w trakcie trwania projektu uczyli się także od siebie wzajemnie, poznając kulturę dotychczas obcych dla nich krajów. Również kadra zatrudniona w SP24 chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami, a uczestnictwo w zajęciach organizowanych w polskiej szkole z pewnością poszerzyło perspektywę spojrzenia na edukację wśród wolontariuszy. Wolontariusze mieli możliwość skonfrontowania polskich metod nauczania z doświadczeniem z hiszpańskich, tureckich, czy węgierskich szkół. Każdy z wolontariuszy nauczył się prowadzenia zajęć i warsztatów w języku angielskim, a także podstaw języka polskiego.

Dzięki obecności wolontariuszy dzieci i młodzież szkolna poznała nowe kultury, często po raz pierwszy mając możliwość kontaktu z osobami z zagranicy. Nastąpiła wzajemna wymiana – wolontariusze dzięki pracy z dziećmi czerpali z polskiej kultury, dzieci zaznajomiły się z tajnikami kultury węgierskiej, hiszpańskiej i tureckiej. Społeczność lokalna, także skorzystała z obecności wolontariuszy, aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach przygotowanych przez grupę.

Projekt „Keep the cultural flame burning” miał także osobiste znaczenie dla Mehmeta Alsana – najmłodszy z wolontariuszy w SP24, dzięki pięciu miesiącom wolontariatu w szkole utwierdził się˛ w wyborze ścieżki kariery jako nauczyciel. Wolontariusze w trakcie trwania projektu mieli okazje zapoznać się z możliwościami jakie daje współpraca na poziomie europejskim w ramach projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską Maria Amparo, jako, że po powrocie do Hiszpanii wróci do pracy w szkole, wspólnie z koordynatorka˛ działań w SP24 zaplanowały organizację wymiany młodzieżowej.

W raportach końcowych, wolontariusze zwrócili uwagę na fakt, że dzięki udziałowi w projekcie stali się w pełnym sensie obywatelami Europy i chcą dzielić się koncepcja˛ świadomości europejskiej. Cytując Marię Amparo „teraz jestem świadoma jak ważne jest żyć i czuć się˛ Europejka˛ [. . . ] Po EVS czuje˛ to w pełni i mam potrzebę˛ pokazania innym jak ważna jest świadomość europejska”.

„Keep the cultural flame burning” to pierwszy projekt realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 24. Jako organizacja koordynująca projekt jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu oraz efektów końcowych.

Wolontariusze, wybrani we współpracy z koordynatorką działań´ z SP24 były wysoko zmotywowane do udziału w tym projekcie, dzięki czemu przez cały czas trwania aktywności nie wystąpiły sytuacje kryzysowe związane z pracą wolontariacką. Wolontariusze zakończyli projekt z szeregiem kompetencji, wzbogaceni personalnie o szerokie doświadczenia. Wszelkie założenia ujęte przez nas w aplikacji zostały wypełnione.

Dopiero po raz drugi realizowaliśmy projekt 5-miesięczny co było nowym doświadczeniem dla koordynatora projektu, a ponadto, po raz pierwszy gościliśmy wolontariusza z Turcji, co pozwoliło zapoznać się z procedurami wizowymi, dzięki czemu przy kolejnych projektach IB Polska wypracowało sposób efektywnego wsparcia wolontariusza w ubieganiu się o wizę. Realizacja projektu pozwoliła bliżej poznać się organizacjom, a udana współpraca sprawiła, że IB Polska wraz SP24 zaplanowały dalsze wspólne działania.

SUMMARY OF THE PROJECT IN ENGLISH

„Keep the cultural flame burning” EVS project was organized in Krakow, a city of a great architecture and history. The Medieval and Renaissance buildings of the Old Town, the Jewish Kazimierz district, Stare Podgórze are just some of the great places in Kraków. Lovers of modern history should find their way to Nowa Huta – an urban pearl of Socialist realism architecture. Kraków is also a city of culture where the creative invention of people living and working here, the manifold opportunities for spending free time, study, explore cultural and artistic life.

Mehmet from Turkey, Maria from Spain and Eva from Hungary worked at Szkoła Podstawowa 24 (Primary School nr 24) which is situated at Nowy Bieżanów district. School hosts around four hundred pupils each day which makes it a big educational establishment. Throughout the whole project volunteers had the possibility to achieve various skills in the field of children education and preparation of activities for the youngest. Presence of the volunteers at Primary School had an impact on local community, since throughout the project School organized diversified events for Nowy Bieżanów inhabitants in which volunteers were involved. Volunteers themselves had also the opportunity to prepare their own event for pupils or already mentioned citizens of Nowy Bieżanów.

Together with other volunteers they organized a fest for the Children Day, during which they promoted the idea of volunteerism and European citizenship. During the project, they received a chance to develop their soft skills such as intercultural communication, creativity or independent decision making. Maria, Mehmet and Eva participated in a course in Polish for Foreigners, which helped them to improve their communication skills as well as their writing skills. The EVS volunteers were provided with mentor’s support. Volunteers worked at School for 5 months, however the whole project lasts 11 months (334 days).