Project Description

Projekt “Keep greening” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
Projekt Wolontariatu Europejskiego “Keep greening” był kontynuacją realizowanego wcześniej przez naszą Fundację projektu “We green it!”. Projekt odbył się w Krakowie i trwał 18 miesięcy, natomiast działania większości wolontariuszy trwały 10 miesięcy. Większość uczestników rozpoczęła działania w październiku 2017 a zakończyła w sierpniu 2018.

W naszym projekcie promowaliśmy nowoczesną edukację ekologiczną i podkreślaliśmy jej wpływ na rozwój i samopoczucie jednostki. Poprzez działania wolontariuszy udowodniliśmy, że edukować w zakresie ekologii można w ciekawy i interesujący sposób, że sposób w jaki traktujemy środowisko, to tak naprawdę sposób w jaki traktujemy samych siebie, i że edukacja ekologiczna może być dostosowana w swojej formie do każdego odbiorcy. Dlatego też w projekcie wzięli udział partnerzy działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży, dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu współpracowaliśmy z naszymi stałymi partnerami goszczącymi. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 gościł trójkę wolontariuszy: Hiszpankę i dwójkę Francuzów, Zespół Szkół w Waganowicach przyjął wolontariusza z Włoch, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 współpracował z wolontariuszką z Islandii i Hiszpanii, a Przedszkole Samorządowe nr 92 wspierał wolontariusz z Francji. Grupa wolontariuszy była różnorodna co przyczyniło się do wzmocnienia dialogu między kulturami, co było cenne zarówno dla wolontariuszy ale i grup z nimi współpracujących.

Projekt “Keep greening” realizował trzy podstawowe cele:

Pierwszym celem była promocja i wsparcie edukacji ekologicznej w różnych grupach docelowych. Aby zrealizować ten cel wolontariusze włączyli się w organizację wydarzeń takich jak Światowy Dzień Ziemi, Dzień Wody w swoich placówkach goszczących, a także odwiedzili nowe placówki. Opracowali nowe, kreatywne i atrakcyjne, a także adekwatne do grupy docelowej sposoby celebrowania tych dni i dzielenia się wiedzą. Działania te ukazały zarówno nauczycielom jak i uczniom, że istnieją alternatywne formy do typowych i nie zawsze cieszących się wśród uczniów uznaniem apeli szkolnych.

Wolontariusze wzięli również aktywny udział w HEARTH Festiwal dotyczącym również problemu ekologii w Krakowie, podczas którego prowadzili warsztaty dla dzieci. Uczestnicy projektu zorganizowali także Piknik „Zero Waste”, którego celem było zachęcenie uczestników do ograniczenia używania plastiku w codziennym życiu i dokonywania świadomych wyborów konsumenckich.

Kolejnym celem było włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Wolontariusze pracujący w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz w oddziałach integracyjnych Zespołu Szkół w Waganowicach wspierali osoby niepełnosprawne poprzez włączenie ich w codzienne aktywności, poprawili jakość pracy na ich rzecz, a także proponowali nowych, ciekawych aktywności dotyczących m. in. tematu przewodniego projektu – ekologii.

Ostatnim celem na którym skupiliśmy się w projekcie było zdobycie nowych kompetencji zawodowych i rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak:umiejętność komunikacji, umiejętności językowe, poczucie inicjatywy, przedsiębiorczość, w kontekście pracy w i wraz z zespołem międzynarodowym i wielokulturowym, umiejętności cyfrowe. Wolontariusze w trakcie swojego projektu EVS mieli szansę na doskonalenie umiejętności cyfrowych poprzez pracę nad mapą online, która jest wynikiem pracy wcześniej goszczonych przez nas wolontariuszy projektu “Creactive minds”. Mapa ta zawiera miejsca godne polecenia wolontariuszom z zagranicy w Krakowie, dodatkowo wolontariusze projektu „Keep greening” dodali do mapy miejsca, które są przyjazne środowisku.

KEEP GREENING 5